Sign In

TP. Sóc Trăng: Tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

12/05/2021

TP. Sóc Trăng: Tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự
Những năm qua, việc cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật luôn được Chi cục Thi hành án dân sự TP. Sóc Trăng quan tâm thực hiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và người dân trong quá trình giải quyết công việc.
Thay đổi rõ nét nhất trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng là đã thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa; ban hành nội quy tiếp công dân và bố trí điểm tiếp công dân. Chi cục còn bố trí 1 cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững quy định pháp luật, quy trình thủ tục để kiêm nhiệm công tác tiếp nhận và trả kết quả, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, hạn chế đến mức thấp nhất việc đi lại và thời gian chờ đợi của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, giải quyết công việc. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thu-Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự TP. Sóc Trăng chia sẻ: Để đáp ứng nhu cầu chuyên môn, đội ngũ cán bộ, nhân viên thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức; trong công việc, từng cán bộ, nhân viên cũng tự giác thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trong việc trao đổi, giao tiếp, đối thoại với các tổ chức, cá nhân, nhẹ nhàng giải thích khi người dân không hiểu hoặc yêu cầu, nhờ đó tạo sự đồng thuận cao.

 Trong chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố tăng cường kiểm tra hồ sơ thi hành án của từng chấp hành viên, trong đó tập trung kiểm tra phân loại án chính xác; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp phân loại án không chính xác. Đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả; triển khai các đợt thi hành án dân sự tập trung gắn với việc tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ có tài sản lớn, đương sự không tự nguyện thi hành, giải quyết dứt điểm từng vụ việc có điều kiện thi hành. Đồng chí Thạch Minh Luân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Sóc Trăng nói: Lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt trong cán bộ, nhân viên chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định, đặc biệt là trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cần phải xem xét cẩn thận, giải thích cặn kẽ để tổ chức, cá nhân nắm và thực hiện đúng pháp luật.

              Với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, công tác thi hành án dân sự của thành phố Sóc Trăng thời gian qua đã đạt kết quả tích cực, hạn chế tình trạng án tồn đọng. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021, chi cục đã giải quyết xong 580/983 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 59%, tăng 3,58% so với cùng kỳ năm 2020. Về tiền đã thi hành xong trên 26,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 13,92%, tăng 2,03% so với cùng kỳ năm 2020. Đồng chí Phan Hoàng Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Sóc Trăng cho biết: Hiện nay, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Sóc Trăng phải thụ lý rất nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài. Do vậy, hướng tới đây, đơn vị sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật, hạn chế hiện tượng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, làm phức tạp tình hình, phấn đấu giải quyết xong 97% vụ việc có điều kiện thi hành án. 


Theo https://www.soctrang.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: