Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Phú tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Thi hành án dân sự năm 2021

14/01/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Phú tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Thi hành án dân sự năm 2021
Chiều ngày 06/01/2021, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Phú đã diễn ra Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021. Đến dự có đồng chí Hồ Minh Hải- Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Lâm – HUV- Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Long Phú và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp trên địa bàn huyện
Năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Phú tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong các năm qua, ngay từ đầu năm đơn vị đã chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm và Kế hoạch phát động phong trào thi đua triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện; trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các Chấp hành viên, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2020. Cụ thể, đã thi hành xong 822 việc, đạt tỷ lệ 81.23% số có điều kiện thi hành (vượt 0,23% so với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao). Về giá trị, đã giải quyết xong trên 12.252.791.000  đồng, đạt tỷ lệ 47.75% số có điều kiện thi hành (vượt 7,75% so với chỉ tiêu được giao).

Công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Cục THADS tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo THADS huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Hồ Minh Hải ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động đồng thời đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu các văn bản Pháp Luật để phục vụ tốt trong công tác. Rèn luyện bản lĩnh Chấp hành viên, đạo đức công vụ, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án là chính, cưỡng chế là biện pháp sau cùng. Lãnh đạo Chi cục phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, công tác chỉ đạo điều hành, chú trọng công tác phối hợp đối với các ngành có liên quan.

Cũng tại Hội nghị này đồng chí Huỳnh Quốc Lâm đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi cục. Trong thời gian tới đồng chí mong muốn rằng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đơn vị cần tăng cường nâng cao hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, lưu ý các vụ việc liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Công tác tiếp dân phải được tổ chức thường xuyên. Cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật tại đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, không ngừng rèn luyện theo Nghị Quyết Trung ương 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chấn chỉnh lề lối làrn việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng./.


Theo Theo Chi cục THADS huyện Long Phú

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: