Sign In

Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng thực hiện cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản

01/06/2022

Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng thực hiện cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản
Vừa qua, Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng thực hiện cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản là thửa đất 75, thuộc tờ bản đồ số 22, tọa lạc khóm 4, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Theo Quyết định Thi hành án số 124/QĐ-CTHADS ngày 14/10/2021 của Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đối với người phải thi hành án là ông Trương Tấn L và bà Lý Thị Song P có địa chỉ tại ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng phải thi hành án trả nợ cho Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn Thương Tín số tiền 8.718.984.719 đồng.

Tài sản cưỡng chế kê biên gồm: 01 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất ở thửa đất 75, thuộc tờ bản đồ số 22, tọa lạc khóm 4, phường 4, thành  phố  Sóc  Trăng, tỉnh  Sóc Trăng, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài khác gắn liền với đất do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng cấp cho ông Trương Tấn  L  và  bà  Lý Thị Song P ngày 12/4/2016, diện tích là 3.284,9 m2.

Tại buổi cưỡng chế, Chấp hành viên đã giới thiệu thành phần tham gia làm việc, công bố các Quyết định thi hành án, Quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình cưỡng chế, các thành phần tham gia như đại diện chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai...tiến hành đo đạc, liệt kê, lập biên bản giao cho đơn vị được thuê trông coi bảo quản.

Buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo Bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thực thi, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./


Theo Chi cục THADS TP Sóc Trăng

Các tin đã đưa ngày: