Sign In

Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2022.

29/12/2022

Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2022.
Chiều ngày 27/12/2022, tại Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023. Đến dự có các đồng chí: Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố.
Trong năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nên kết quả công tác Thi hành án dân sự đã đạt vượt chỉ tiêu được giao, cụ thể:Tổng số việc phải giải quyết là 14.417 với số tiền 2.681 tỷ 049 triệu 643 nghìn đồng. Trong đó: Số có điều kiện thi hành là 10.900 việc với số tiền  1.123 tỷ 540 triệu 789 nghìn đồng, đã thi hành xong là 8.900 việc với số tiền 581 tỷ 063 triệu 287 nghìn đồng, về việc đạt 81,65% (vượt 0,15% so với chỉ tiêu được giao) , về tiền đạt 51,72% (vượt 11,12% so với chỉ tiêu được giao).
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh phải kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; tổ chức phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc động viên, thuyết phục và cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, các vụ án kinh tế, tham nhũng. Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh phải quyết liệt trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tập trung vào các địa bàn có lượng án thụ lý nhiều, có nhiều vụ việc phức tạp. Đồng chí Trần Văn Lâu còn đề nghị các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự đến người dân, chú trọng đến những địa bàn có nhiều vụ việc phức tạp, thi hành án liên quan đến người dân tộc thiểu số, nơi có đông người có đạo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và những địa bàn phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài…
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Sóc Trăng tập trung nguồn lực thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023; quá trình tổ chức thi hành án đảm bảo đúng các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành; chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác thu, chi tiền thi hành án; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức; thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.
 

Dịp này, Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng được nhận cờ thi đua ngành Tư pháp, 5 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng danh hiệu lao động tiên tiến, 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; 132 cá nhân và 14 tập thể được tặng danh hiệu lao động tiên tiến, 20 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 tập thể và 40 cá nhân được tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng.
 
Quách Vĩnh Phong, Cuc THADS tỉnh Sóc Trăng

Các tin đã đưa ngày: