Sign In

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

25/03/2023

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028
Chiều ngày 24/3/2023, tại Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng đã diễn ra Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có Lãnh đạo cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục nhiệm kỳ 2017-2023 và toàn thể đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng.
      Chiều ngày 24/3/2023, tại Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng đã diễn ra Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có Lãnh đạo cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục nhiệm kỳ 2017-2023 và toàn thể đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng.

     

      Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2023, Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2017-2023. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên vào Văn kiện Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đồng thời bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các đồng chí: Hồ Hùng Anh, Quách Vĩnh Phong, Nguyễn Thị Riêng.

     

      Tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, Ban chấp hành đã bầu ra Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 là đồng chí Hồ Hùng Anh, đồng thời Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu đồng chí Hồ Hùng Anh đại diện Công đoàn cơ sở Cục tham dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
 
     

      Ra mắt trước Đại hội, Ban chấp hành mới hạ quyết tâm lãnh đạo Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự ngày càng đoàn kết, vững mạnh, tạo điều kiện cho đoàn viên Công đoàn yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các tin đã đưa ngày: