Sign In

Công bố các quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác cán bộ

16/01/2024

Công bố các quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác cán bộ
Trong các ngày 26, 27 tháng 12 năm 2023 và ngày 12 tháng 01 năm 2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Phú.
* Sáng ngày 26/12/2023, đồng chí Lê Việt Khải, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác cán bộ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu.
 

Theo Quyết định số 269/QĐ-CTHADS ngày 25/12/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Ngô Nam Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu đến công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự kể từ ngày 01/01/2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Theo Quyết định số 268/QĐ-CTHADS ngày 25/12/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Huỳnh Chí Dũng, Chấp hành viên sơ cấp thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề đến công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng kể từ ngày 01/01/2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Theo Quyết định số 270/QĐ-CTHADS ngày 25/12/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Thạch Ô Ma, chấp hành viên sơ cấp thuộc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu đến công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề kể từ ngày 01/01/2024.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí đồng chí Huỳnh Chí Dũng, đồng chí Ngô Nam Trung và đồng chí Thạch Ô Ma, đồng chí Lê Việt Khải, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh mong rằng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng rèn luyện, phấn đấu cùng với đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

* Chiều ngày 26/12/2023, đồng chí Lê Việt Khải, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Cục Thi hành án dân sự về công tác cán bộ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề.
 

Theo Quyết định số 266/QĐ-CTHADS ngày 25/12/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Trần Thúy An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề đến công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Phú và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng kể từ ngày 01/01/2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.  

Theo Quyết định số 267/QĐ-CTHADS ngày 25/12/2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Dương Minh Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Phú đến công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng kể từ ngày 01/01/2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.  

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Việt Khải, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tin tưởng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí Dương Minh Thắng, Trần Thúy An sẽ sớm bắt tay triển khai công việc, phát huy năng lực, sở trường, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ trong đơn vị; không ngừng trau dồi, rèn luyện để phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

* Sáng ngày 12/01/2024, đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác cán bộ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 

Theo Quyết định số 02/QĐ-CTHADS ngày 03/01/2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Huỳnh Thái Nhì, Chấp hành viên sơ cấp thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đến công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú kể từ ngày 15/01/2024.

Theo Quyết định số 03/QĐ-CTHADS ngày 03/01/2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Trần Văn Giàu, Chấp hành viên sơ cấp thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú đến công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành kể từ ngày 15/01/2024.

Theo Quyết định số 13/QĐ-CTHADS ngày 08/01/2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Thạch Ti Pô, Chuyên viên thuộc phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh đến công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu kể từ ngày 15/01/2024.

Theo Quyết định số 14/QĐ-CTHADS ngày 08/01/2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Chấp hành viên sơ cấp thuộc phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh đến công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng kể từ ngày 15/01/2024.

Theo Quyết định số 15/QĐ-CTHADS ngày 08/01/2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Trần Quốc Hưng, Chấp hành viên sơ cấp thuộc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng đến công tác tại phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh kể từ ngày 15/01/2024.

Theo Quyết định số 16/QĐ-CTHADS ngày 08/01/2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thu, Thẩm tra viên chính thuộc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng đến công tác tại phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh kể từ ngày 15/01/2024.

Theo Quyết định số 17/QĐ-CTHADS ngày 08/01/2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Huỳnh Thị Tú, Thư ký thi hành án dân sự thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đến công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên kể từ ngày 15/01/2024.

Theo Quyết định số 18/QĐ-CTHADS ngày 08/01/2024 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định điều động đồng chí Triệu Thị The Quy, Thẩm tra viên chính thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên đến công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng kể từ ngày 15/01/2024.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá các đồng chí điều động dịp này đều là công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều thành tích đóng góp tại đơn vị đang công tác. Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tin tưởng các đồng chí điều động sẽ sớm nắm bắt, tiếp cận công việc để tiếp tục hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị có công chức về nhận nhiệm vụ mới phải hết sức quan tâm, động viên, tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ để các đồng chí về nhận nhiệm vụ mới sớm tiếp cận, bắt tay ngay công việc.


Theo Phòng TCCB

Các tin đã đưa ngày: