Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở lần thứ II, giai đoạn 2016-2020

27/05/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở lần thứ II, giai đoạn 2016-2020
          Chiều ngày 26/5/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở lần thứ II, giai đoạn 2016-2020. Tham dự, có các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố
          Trong giai đoạn 2016-2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm chỉ đạo, khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua, sôi nỗi, rộng khắp trên tất cả các mặt, lĩnh vực công tác. Trong đó, chú trọng phát động thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cải cách thủ tục hành hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác. Ngoài ra, Cục Thi hành án dân sự tỉnh còn phát động các đợt thi đua cao điểm, nội dung bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

          Nhờ phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, kết quả công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao (năm 2017, vượt 5,52% về việc và 0,93% về giá trị; năm 2018, vượt 4,9% về việc và 0,39% về giá trị; năm 2019, vượt 3,58% về việc và 1,74% về giá trị). Hàng năm, nhiều cá nhân và tập thể thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh được cấp Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự biểu dương, khen thưởng do có những thành tích xuất sắc.

          Nhân dịp hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã công bố và trao danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp cho 2 cá nhân; danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 6 tập thể; 2 tập thể và 8 cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cục trưởng tặng giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020.
 

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh giai đoạn 2016-2020. Mong tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và bám sát kế hoạch phát động phong trào thi đua của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tới đây, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh cần quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua; đề xuất khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, nhất là chú trọng khen thưởng “thợ nhiều hơn thầy”. Mỗi tập thể, cá nhân cần chung sức, chung tay xây dựng các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh ngày càng vững mạnh.


Theo Sớm Mai & Vĩnh Phong

Các tin đã đưa ngày: