Sign In

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019

08/01/2019

Chiều ngày 08/01/2019, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Lê Trọng Nguyên, Bí thư Chi bộ, chủ trì hội nghị
Trong năm 2018, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong các mặt công tác, như: Phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt chỉ tiêu nhiệm vụ do Tổng cục Thi hành án dân sự giao; thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát đảng viên và quần chúng thực hiện cam kết giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu là hoàn thành chỉ tiêu do Tổng cục Thi hành án dân sự giao (kết quả thi hành án dân sự về việc đạt 73% và về tiền đạt 33% trên số việc, tiền có điều kiện thi hành); tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.
 

Tại Hội nghị, Chi ủy chi bộ đã biểu dương, khen thưởng 04 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018
 


Theo TKBBT

Các tin đã đưa ngày: