Sign In

Đại hội đảng viên Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

28/05/2020

Đại hội đảng viên Chi bộ Cục Thi hành án dân sự,  lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 28/5/2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đảng viên lần III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Hồ Thanh Sang - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Đảng ủy Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Điền - chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
          Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh quan tâm lãnh đạo, tổ chức cho 100% đảng viên, trên 85% quần chúng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp. Sau học tập, quán triệt, Cấp ủy chi bộ đều khẩn trương xây dựng chương trình thực hiện và 100% đảng viên viết thu hoạch theo đúng quy định. Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị. Trong sinh hoạt Chi bộ, luôn tạo không khí cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ để các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Hàng năm, Chi bộ tổ chức sinh hoạt 02 chuyên đề, đưa ra các giải pháp để giải quyết một số vấn đề trong thực hiện công tác chuyên môn và công tác đảng, đảm bảo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. 
          Bên cạnh đó, Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện nghiêm nguyên tác tự phê bình, phê bình trên tinh thần xây dựng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên. Cấp ủy chi bộ còn phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực tốt nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.
          Đồng chí đồng chí Hồ Thanh Sang biểu dương những thành tích mà Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đạt được, cần tiếp tục phát huy những kết quả đó. Đề nghị Chi bộ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, quân chúng; thực hiện tốt quy tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và quyết tâm lãnh đạo đoàn thể hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, chú trọng công tác tự phê bình, phê bình và nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.
 

 
          Tại đại hội đã biểu quyết thông qua 07 chỉ tiêu cụ thể, trọng tâm cần phải thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tiến hành bầu ra Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Uốt - Cục trưởng tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đại hội còn bầu 01 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đảng cấp trên.
 
Quách Vĩnh Phong

Các tin đã đưa ngày: