Sign In

Tổng cục thi hành án dân sự làm việc trực tuyến với 11 Cục thi hành án dân sự bị xếp hạng C, D trong năm 2016

03/03/2017

Tổng cục thi hành án dân sự làm việc trực tuyến với 11 Cục thi hành án dân sự bị xếp hạng C, D trong năm 2016
     Chiều ngày 25-2, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) có buổi làm việc trực tuyến với 11 Cục THADS bị xếp hạng C, D trong năm 2016. Tại điểm cầu Sóc Trăng, tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Trọng Nguyên - Cục trưởng Cục THADS cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS và chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố.
     Tại buổi làm việc đồng chí Lê Trọng Nguyên, Cục trưởng đã báo cáo tóm tắt kết quả thi hành án dân sự năm 2016 và 04 tháng đầu năm 2017; báo cáo những khó khăn, vướng mắc, nổi bật là việc thiếu cán bộ (thiếu 9 biên chế, khuyết 1 Phó Cục trưởng, 11 Phó Chi cục trưởng, 2 Trưởng phòng, 2 Phó Trưởng phòng, 14 Chấp hành viên, 11 Thẩm tra viên…) và kê biên, bán đấu giá không có người mua. Về giải pháp trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kê biên, bán đấu giá và giải quyết án tín dụng, ngân hàng.
 

 
     Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trọng Nguyên đã kiến nghị Tổng cục THADS quan tâm xem xét cho công chức đang giữ ngạch cán sự, thư ký trung cấp THADS được tham gia thi tuyển chấp hành viên sơ cấp năm 2017; sớm tổ chức kỳ thi nâng ngạch cho công chức từ nhân viên, cán sự, tương đương lên ngạch chuyên viên và sớm tổ chức thi tuyển công chức THADS.
     Kết luận buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Hoàng Sỹ Thành yêu cầu 11 đơn vị trên phải tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém từ năm 2016. Lãnh đạo các Cục, Chi cục phải thường xuyên họp, trao đổi và chỉ ra được những hạn chế để có giải pháp khắc phục; văn phòng phải có kế hoạch đôn đốc kịp thời. Các  địa phương phải tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, phải tăng cường công tác quản lý, điều hành, phân công, phân nhiệm cụ thể; tăng cường đôn đốc, kiểm tra; kỷ cương, kỷ luật trong thi hành nhiệm vụ; quan tâm đào tạo, kiện toàn tổ chức; xử lý nghiêm trường hợp sai phạm. Đặc biệt, các đơn vị phải tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành chỉ tiêu được giao.
                    S.M-QVP

Các tin đã đưa ngày: