Sign In

Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi hành án dân sự

03/03/2017

Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi hành án dân sự
Ngày 25/02/2017, Tổng cục thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ mới, trọng tâm trong công tác THADS, do Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Hoàng Sỹ Thành chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Sóc Trăng, tham dự hội nghị có đồng chí Lê Trọng Nguyên - Cục trưởng Cục THADS cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.
     Hội nghị trực tuyến đã tập trung triển khai 05 chuyên đề mà các cơ quan THADS địa phương cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới là: Nhiệm vụ, trình tự, thủ tục theo dõi thi hành án hành chính và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ, giải pháp khắc phục; những địa phương yếu kém trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, giải pháp khắc phục; quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 6-2-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS; một số nội dung cơ bản của Thông tư số 216/TT-BTC, ngày 10-11-2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án; một số vấn đề cần lưu ý trong công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực THADS. Ở mỗi chuyên đề, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS đã nhấn mạnh vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc thường gặp trong quá trình thực hiện thời gian qua. Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục THADS cũng giải đáp, tháo gỡ kịp thời thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu ở địa phương.
 

 
     Kết luận hội nghị, Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đề nghị các lãnh phụ trách khu vực, các vụ nghiệp vụ trực thuộc Tổng cục THADS phải tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để địa phương hoàn thành chỉ tiêu; làm sao chỉ tiêu đạt được phải là thực chất. Trong đó, các vụ nghiệp vụ trực thuộc Tổng cục THADS phải phân công cán bộ theo dõi từ cục đến chi cục và có rà soát, tổng hợp, chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ; hoàn chỉnh quy trình về thi hành án hành chính. Các đơn vị, địa phương cần tập trung giải quyết án và làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, các đơn vị, địa phương còn phải cường công tác chỉ đạo, kiểm tra; quan tâm công tác tổ chức và xử lý nghiêm những sai phạm. Riêng vụ nghiệp vụ 3 thuộc Tổng cục THADS phải tổng hợp “bức tranh” cụ thể về việc bồi thường trách nhiệm nhà nước và gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân, công tác chỉ đạo đã để xảy ra sai sót dẫn đến bồi thường cũng như những vụ việc sai phạm dẫn đến khiếu nại tố cáo; ban hành quy trình thực hiện bồi thường nhà nước cho phù hợp, đúng quy định. Các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Trung ương để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
SỚM MAI

Các tin đã đưa ngày: