Sign In

Kế hoạch phát động phong trào thi đua Cao điểm thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng 73 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019)

19/03/2019

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực Thi hành án dân sự (THADS) năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 3064/QĐ-BTP ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Kế hoạch số 335/KH-TCTHADS ngày 18/02/2019 của Tổng cục THADS về phát động phong trào thi đua hệ thống thi hành án dân sự. Ngày 15/3/2019, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Bình phát động tới toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Thái Bình phong trào thi đua cao điểm THADS với các nội dung sau:
- Tập trung xác minh điều kiện thi hành án và phân loại án chính xác; Có kế hoạch thi hành triệt để các vụ việc có điều kiện thi hành. Kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng cố tình trì hoãn, cản trở việc thi hành án.
- Nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn nghiệp vụ; kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả thi hành án trong các vụ án tham nhũng  kinh tế, tín dụng ngân hàng nhằm thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước và các vụ việc thi hành án trong điểm;
- Lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để ký hợp đồng thẩm định và bán đấu giá tài sản, bảo đảm trình tự, thủ tục thẩm định, bán đấu giá đúng quy định pháp luật, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Đối với những vụ việc đã bán đấu giá thành công hoặc người được thi hành án xin nhận tài sản để trừ vào tiền được thi hành án cần tập trung thực hiện việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá hoặc người được thi hành án xin nhận tài sản. Khi cần thiết phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành dứt điểm vụ việc, đúng thời hạn luật định.
- Tập trung rà soát, xử lý triệt để khoản tiền tạm thu còn tồn trên tài khoản tạm gửi; rà soát, xử lý đối với tài khoản tiền do đương sự là phạm nhân nộp tại các trại giam, trại tạm giam;
- Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc trọng điểm về khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài;
- Tập trung rà soát, kiểm kê, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý vật chứng theo quy định; tăng cường quản lý kho vật chứng và tài sản tạm giữ tại các cơ quan THADS bảo đảm đúng quy định.
- Tăng cường công tác kiểm ttra và tự kiểm tra. Chú trọng việc khắc phục các kiến nghị, kết luận kiểm tra, kiểm sát năm 2018.
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: