Sign In

Thông báo kết luận của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Bình tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

08/05/2019

Ngày 24/4/2019, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Cục, thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; Chi cục trưởng, kế toán Chi cục THADS các huyện, thành phố.
Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và nghe các đồng chí Trưởng phòng, Chi cục trưởng báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 6 tháng  đầu năm 2019 và phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau:
* Đánh giá về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019: Các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác. Cán bộ, công chức đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, có nhiều cố gắng trong công tác. Kết quả các mặt công tác cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, tỷ lệ thi hành án về việc 62,56% (tăng 0,27% so với cùng kỳ năm 2018); về tiền đạt đạt tỷ lệ 16% ( giảm 1,22% so với cùng kỳ năm 2018), toàn tỉnh đã giải quyết được nhiều vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng phức tạp, có số tiền phải thi hành lớn như:
Cục THADS tỉnh: vụ Công ty CP Thép thu 13.043.531.000đ, cưỡng chế giao xong tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá vụ ông Đinh Hồng Quân với Ngân hàng TMCP Ngoại thương và Ngân hàng Phát triển.
Chi cục thành phố: vụ XN Cơ khí Phương Đông thu 7.083.642.000đ, vụ Công ty Nam Dũng thu 2.582.364.000đ, Hà Dược thu 586.003.000đ
Chi cục Vũ Thư: vụ Công ty TNHH Tâm Phúc Lợi 3.590.500.000đ đã cưỡng chế giao xong tài sản cho người  được THA nhận tài sản để trừ vào tiền THA
Chi cục Hưng Hà: vụ Thu Bình thu 930.427.000đ
Chi cục Kiến Xương: vụ Hiếu Hoa thu 401.488.000đ, vụ Nguyệt Ảnh thu 440.000.000đ
Chi cục Tiền Hải: vụ Lê Thị Hà thu 146.000.000đ (tuy số tiền nhỏ nhưng đây là vụ việc kéo dài từ năm 2014 Cục THA tỉnh đã kê biên nhưng không bán được tài sản, do làm tốt công tác hòa giải nên các bên thỏa thuận và bà Hà và tự nộp tiền giải quyết thi hành án), vụ Tuyết Bằng thu 613.438.000đ đã cưỡng chế giao xong tài sản bán đấu giá, vụ Công ty Phú Hà Thái đã bán đấu giá thành công thu 3.929.000.000đ, vụ Hóa Duyên đã bán đấu giá thành công thu 586.196.000đ. Cả 2 vụ đều đã giao xong tài sản.
Chi cục Thái Thụy: Đã kê biên và xử lý tài sản được 03 việc đang thực hiện bán đấu giá tài sản.
Tuy nhiên, kết quả thi hành án về giá trị còn thiếu gần 18% so với chỉ tiêu được giao, tỷ lệ phân loại án có điều kiện thấp (32,5%) so với mặt bằng chung của toàn quốc (58,19%); tiến độ giải quyết án trọng điểm, án phức tạp, khiếu nại, tố cáo kéo dài, án liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số vụ việc có số tiền phải thi hành lớn chưa được giải quyết dứt điểm; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị chưa chưa quyết liệt, chưa thực sự khoa học ... tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao của một số đồng chí cán bộ, Chấp hành viên chưa đáp yêu cầu nhiệm vụ.
* Để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2019, các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng cần tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các công việc sau:
- Tiếp tục thực hiện đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành (theo hướng quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; lãnh đạo đơn vị cần sâu sát, nắm chắc tình hình công việc, nhận dạng được khó khăn, tồn tại, đề ra được các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, phát huy nguồn lực để mỗi cá nhân cũng như toàn cơ quan hoàn thành các nhiệm vụ được giao).
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương , thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
- Tích cực xác minh, phân loại án chính xác, có kế hoạch cụ thể giải quyết thi hành dứt điểm các việc có điều kiện thi hành, tập trung cao chỉ đạo một cách quyết liệt, có kết quả  các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc có số tiền, giá trị tài sản phải thi hành lớn ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị cũng như của toàn tỉnh sau:
+  Cục tỉnh: vụ Đinh Hồng Quân -  NH TMCP Công thương phải thi hành số tiền 71 tỷ đồng; vụ Trần Tuấn, vụ trường Nguyễn Công Trứ, vụ Nguyễn Đức Quốc;
+ Chi cục thành phố: Vụ Công ty TNHH Trần Việt – Ngân hàng Hàng Hải, vụ Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Thị Thu Bình – Ngân hàng Quốc Tế, vụ Nguyễn Thái Học và Trần Thị Vân – Ngân hàng Quốc Tế; vụ Công ty Pacific, Công ty TNHH xây dựng Trần Lãm, vụ Công ty CPTM MTV Anh Đạt;
+ Chi cục Hưng Hà: vụ Nguyễn Văn Thu và Nguyễn Thị Bình trả nợ cho ông Nguyễn Văn Tú và bà Nguyễn Thị Thân; vụ Công ty TNHH Yến Thịnh, vụ ông Hoàng Minh Hưng và bà Đoàn Thị Thu Hồng;
+ Chi cục Vũ Thư: xác minh tài sản còn lại của Công ty TNHH Tâm Phúc Lợi để xử lý theo quy định của pháp luật, vụ ông Vũ Duy Nhuận với Ngân hàng TMCP Đông Á;
+  Chi cục Tiền Hải: vụ ông bà Phạm Đình Quyến, Nguyễn Thị Na; vụ ông bà Phạm Văn Hóa, Nguyễn Thị Duyên; vụ Biên Hương, vụ Thắng  Nga; vụ ông Bùi Văn Tuynh, bà Nguyễn Thị Mi; vụ ông Bùi Văn An, bà Phạm Thị Thúy; vụ ông bà Trần Văn Dự, Đào Thị Dịu;
+ Chi cục Kiến Xương: vụ Tuấn Tàu, vụ ông Ảnh bà Nguyệt;
+ Chi cục Đông Hưng: vụ Tuyển Hương; vụ Thư Nhung; các vụ việc mà Công ty Yến Thịnh nợ của công dân;
+ Chi cục Thái Thụy: vụ Sơn Duyền, vụ Công ty CP Vận tải biển Tân Trọng Anh, vụ ông Nguyễn Công Khoa; vụ Tình Lan, vụ Nhẹn Tạo.
- Giao Phòng Nghiệp vụ tổng hợp, đánh giá và tham mưu giúp lãnh đạo Cục nắm bắt và chỉ đạo cụ thể đối với các vụ việc.
- Trong quá trình thực hiện, các đơn vị quan tâm chỉ đạo chấp hành viên thiết lập hồ sơ chặt chẽ đảm bảo trình tự thủ t ục pháp luật quy định. Chú trọng việc xác minh, phân loại án chính xác; việc thông báo thi hành án nhất là đối với các hồ sơ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.
-  Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với những sai phạm, thiếu sót; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các đơn vị  cần tổ chức tự kiểm tra, Cục tỉnh kiểm tra theo kế hoạch đã phê duyệt; khắc phục tối đa, triệt để các tồn tại, hạn chế mà Viện Kiểm sát các cấp đã nêu trong kết luận, kiến nghị.
- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước; đảm bảo việc xét miễn, giảm năm 2019 hoàn thành trước ngày 05/9/2019.
- Tập trung chỉ  đạo nâng cao kết quả trong các việc thi hành án trọng điểm, phức tạp, tố cáo kéo dài, án tham nhũng kinh tế và theo dõi đôn đốc thi hành án hành chính.
- Tích cực, chủ động trong tham mưu cho lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương, đơn vị.
- Rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức trên cơ sở đó tham mưu Lãnh đạo Cục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, quan tâm đến chính sách đối với cán bộ,công chức, viên chức và người lao động.
 - Thường xuyên theo dõi đánh giá tiến độ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị và từng cán bộ công chức. Từ đó kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019 và trong đợt thi đua cao điểm mà Cục THADS tỉnh đã phát động tại công văn số 53/CV – CTHADS ngày 15/3/2019.
- Cung cấp thông tin để kịp thời đăng tải án chưa có điều kiện trên Trang Thông tin điện tử của Cục theo đúng quy định; triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm quá trình Thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh.
- Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, thực hiện nghiêm quy định về thu, chi tiền thi hành án và bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ; không để tình trạng tồn quỹ thi hành án nhiều.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: