Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2020

12/12/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2020
Ngày 06/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2020. Đồng chí Lê Thanh Tình - Cục trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng Lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS tỉnh Thái Bình.
Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Quang Toản - Phó Cục trưởng đã trình bày báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2010. Báo cáo nêu rõ, năm 2019, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, hiệu quả của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh, hệ thống THADS tỉnh Thái Bình có nhiều cố gắng, nỗ lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nên công tác THADS đạt kết quả toàn diện, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, tỷ lệ về việc và tiền vượt so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao, tăng cao so với cùng kỳ các năm trước, đạt tỷ lệ 84% về việc và 42% về tiền  - vượt 11% về việc và 8,5% về tiền so với chỉ tiêu được giao; công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục được quan tâm, củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm.
Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm 2019, THADS Thái Bình là một trong số 24 tỉnh, thành phố trên cả nước đạt tỷ lệ thi hành án cao, được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 1 trong số 4 tỉnh thuộc Khối thi đua khu vực Đồng bằng Bắc Bộ được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, "Cờ thi đua ngành Tư pháp"; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư pháp, Chủ tịch tỉnh khen thưởng. 100% các đơn vị được công nhận tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 5 đơn vị được cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.
Tại Hội nghị đã tiến hành công bố và trao các danh hiệu thi đua năm 2019 cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được cấp có thẩm quyền tuyên dương, khen tặng 02 tập thể và 07 cá nhân trong và ngoài hệ thống THADS đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác THADS; 03 tập thể và 09 cá nhân được Tổng cục trưởng, Cục trưởng tặng giấy khen trong việc thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 73 năm ngày truyền thống THADS; 12 tập thể được công nhận tập thể lao động tiên tiến; 05 tập thể đề nghị công nhận "Tập thể lao động xuất sắc"; 21 công chức được công nhân chiến sỹ thi đua cơ sở; 4 tập thể và 27 cá nhân được Cục trưởng tặng Giấy khen;
 
 


Cũng tại Hội nghị với sự chứng kiến của Lãnh đạo Cục, các đơn vị thuộc Cục và Chi cục THADS huyện, thành phố cùng nhau ký giao ước thi đua với khẩu hiệu “Đoàn kết, năng động, vượt khó thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2020”.
Hội nghị đã nghe các ý kiến đề xuất, tham luận từ đại diện các phòng chuyên môn, các Chi cục THADS huyện, thành phố về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp đề ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tình - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả những kết quả và tinh thần nỗ lực, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể công chức, người lao động trong hệ thống THADS tỉnh Thái Bình đã đạt được trong trong năm 2019; Đồng thời, Cục trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt công tác năm 2020.
Đồng chí yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ chủ yếu:
Thứ nhất, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống cơ quan THADS tỉnh Thái Bình các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, các Nghị quyết của Quốc Hội, Chính phủ liên quan đến công tác THADS, THAHC năm 2020 và các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đối với công tác THADS, THAHC;
Thứ hai, tập trung giải quyết các việc trọng điểm, khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài, tham nhũng kinh tế, tín dụng ngân hàng.
Thứ ba, triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm  hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao theo Nghị quyết của Quốc Hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án.
 Thứ tư, tập trung kiện toàn công tác cán bộ, có kế hoạch đào tạo xây dựng nguồn cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, quyết tâm xây dựng hệ thống cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả.
Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện cơ sở vật chất cần thiết nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án.
Thứ sáu, phát động các phong trào thi đua và kịp thời sơ, tổng kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công chức trong toàn Hệ thống, cùng nhau quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: