Sign In

VKSND huyện kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Vĩnh Lộc

28/09/2021

VKSND huyện kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Vĩnh Lộc
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-VKSVL ngày 13/9/2021 của VKSND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Với chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THADS đảm bảo cho các Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được chấp hành nghiêm minh. Ngày 20/09/2021 VKSND huyện đã tiến hành công bố quyết định và tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Vĩnh Lộc
Tham dự buổi công bố về phía VKSND có đ/c Đỗ Việt Anh, Phó Viện trưởng, trưởng đoàn kiểm sát, cùng các thành viên đoàn kiểm sát. Về phía Chi cục THADS có đ/c Lê Quốc Hưng, Chi cục trưởng và toàn thể cán bộ công chức và người lao động của Chi cục.
Đ/c Chi cục trưởng đã báo cáo số liệu theo kế hoạch kiểm sát. Thời  điểm lấy số liệu kiểm sát kể từ ngày 01/10/2020 đến ngày 20/10/2021. Thời gian kiểm sát từ 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021, với các nội dung: Kiểm sát việc cấp, chuyển giao bản án, quyết định, giải thích, đính chính, sửa chữa, bổ sung, giải quyết yêu cầu đối với bản án, quyết định của Tòa án; Kiểm sát việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án dân sự; kiểm sát hồ sơ thi hành xong, kiểm sát các loại sổ sách thi hành án dân sự, hành chính.
Với thời gian làm việc 05 ngày, đoàn Kiểm sát đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch. Tại buổi công bố kết luận, đoàn đã nghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục, đó là: Công tác THADS có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật trên địa bàn, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cùng với đó, đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị Chi cục cần phải khắc phục. Thay mặt đơn vị, đồng chí Lê Quốc Hưng, Chi cục trưởng đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát và sẽ khắc phục trong thời gian tới, bảo đảm nâng cao chất lượng công tác thi hành án trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.
Tin bài: Trần Thị Thanh Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Lộc

 

Các tin đã đưa ngày: