Sign In

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Cục THADS tỉnh Thanh Hóa và cụm kho vật chứng Cục THADS tỉnh – Chi cục THADS tp Thanh Hóa

02/11/2020

Thanh tra công tác đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Cục THADS tỉnh Thanh Hóa và cụm kho vật chứng Cục THADS tỉnh – Chi cục THADS tp Thanh Hóa
Thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, ngày 22/10/2020 Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-TTr quyết định thanh tra công tác đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và cụm kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa.
Chiều ngày 28/10/2020 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh hóa, Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra. Theo đó, thời hạn thanh tra là 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và cụm kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa được phê duyệt lần đầu từ năm 2010, do thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội nên dự án tạm dừng thực hiện. Năm 2014 dự án được tiếp tục triển khai, tuy nhiên do việc rà soát lại quy hạch quỹ đất của UBND tỉnh Thanh hóa, tổng mặt bằng thực hiện dự án bị giảm từ 5.175 m2 xuống 3.246 m2, do vậy thiết kế dự án phải điều chỉnh lại cho phù hợp quỹ đất. Ngày 15/7/2014 Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-THADS về việc phê duyệt điều chỉnh dự án với các nội dung chủ yếu sau:
-    Tổng mức đầu tư: 29.291 triệu đồng (không vượt tổng mức đầu tư ban đầu);
-    Tổng diện tích sàn là: 2.701 m2 (trong đó trụ sở làm việc 1.880 m2, cụm kho vật chứng là 821 m2);
-    Diện tích sử dụng đất: 3.246 m2;
-    Thời gian thực hiện: 2014-2016.

Hiện nay dự án đã xây dựng xong, công trình được đưa vào sử dụng từ năm 2016, đáp ứng tốt nhu cầu nơi làm việc cho cán bộ công chức cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và tạo điều kiện về nơi cất giữ, bảo quản tài sản, tang vật cho Cục và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa.
Đoàn Thanh tra đang tiến hành việc kiểm tra hồ sơ, tài liệu thực hiện dự án và thực trạng công trình, thực hiện nhiệm vụ thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Tư pháp.
Tin bài: Tào Thị Khánh, Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Các tin đã đưa ngày: