Sign In

Tập trung mọi nguồn lực cho việc giải quyết án - Đó là kết luận của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bùi Mạnh Khoa

20/07/2020

Tập trung mọi nguồn lực cho việc giải quyết án - Đó là kết luận của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bùi Mạnh Khoa
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngày 17/7/2020 trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 09 tháng đầu năm 2020, bàn các biện pháp 03 tháng cuối năm với mục tiêu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
Đồng chí Bùi Mạnh Khoa, Cục trưởng; đồng chí Lê Bá Ngàn, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS: Ngọc Lặc, Như Thanh, Cẩm Thủy, Bỉm Sơn, Hà Trung, Tp Thanh Hóa, Thiệu Hóa, Nga Sơn, Nông Cống, Bá Thước, Thường Xuân, Mường Lát, thị xã Nghi Sơn, Đông Sơn, Hậu Lộc, thành phố Sầm Sơn.
Sau khi nghe các đơn vị tham dự hội nghị giải trình các lý do chưa đạt được chỉ tiêu, nhiệm vụ; Kế hoạch cụ thể trong 03 tháng cuối năm (trong đó đưa ra dự báo về khả năng hoàn thành nhiệm vụ); các khó khăn, vướng mắc cụ thể và đề xuất kiến nghị, đặc biệt là các cam kết của các đồng chí Chi cục trưởng tham dự Hội nghị về khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian còn lại của 03 tháng cuối năm, đồng chí Cục trưởng Bùi Mạnh Khoa kết luận như sau:
1. Về nhiệm vụ chung:
- Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tiếp tục tham mưu để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà Chi cục THADS cấp huyện báo cáo, đề xuất; Phòng Kiểm tra GQKN,TC tham mưu giải quyết đảm bảo nghiêm túc về quy trình, thời hạn đối với các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc xin ý kiến chỉ đạo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo để kéo dài việc thi hành án; các phòng chuyên môn còn lại thuộc Cục khẩn trương tham mưu giải quyết ngay các đề xuất đang còn tồn đọng thuộc phạm vi, trách nhiệm tham mưu của phòng;
- Các đồng chí Chi cục trưởng phải rà soát lại tất cả các chỉ đạo của Cục ngay từ đầu năm công tác và các văn bản chỉ đạo cụ thể để tiếp tục có kế hoạch thực hiện trong thời gian còn lại của 03 tháng cuối năm (không được để xảy ra trường hợp đồng chí Chi cục trưởng không nắm được được các văn bản chỉ đạo của Cục, khi nhận văn bản nghiên cứu, không triển khai, đưa vào lưu nên không sát sao được nội dung).
Theo dõi sát sao việc sử dụng biên lai trong hoạt động thu, chi tiền thi hành án của các Chấp hành viên, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án liên quan đến hoạt động thu, chi.

2. Về các nhiệm vụ cụ thể trong 03 tháng cuối năm.
- Trong thời gian còn lại của năm 2020 (còn hơn 2 tháng) các đồng chí Chi cục trưởng phải nắm chắc tình hình về thụ lý đầu vào để có biện pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết án về cả việc và tiền;
- Đối với các vụ việc đang bán đấu giá, sau khi giảm giá lần thứ hai mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc đấu giá không thành thì khi đến kỳ báo cáo theo dõi sát và chỉ đạo Chấp hành viên phải đối trừ giá trị tài sản và đưa sang số tiền chưa có điều kiện thi hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2019/TT- BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp (nếu đơn vị nào không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc quy định này đồng chí Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về trách nhiệm quản lý, chỉ đạo điều hành các Chấp hành viên; phải loại bỏ ngay tình trạng có Chấp hành viên hoặc đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ có ý thức để dành sang kỳ báo cáo khác); tiếp tục rà soát chặt chẽ các vụ việc có thể xử lý ngay được trong năm để xử lý triệt để, không được để dành việc;
- Liên quan đến công tác thẩm định giá tài sản trong thời gian qua cho thấy hầu hết các vụ việc có giá thẩm định quá cao, số lượng vụ việc bán được lần 1, lần 2 là quá ít, nhiều vụ việc phải hạ giá rất nhiều lần, các nội dung cụ thể đã được chỉ đạo tại Công văn số 272/CTHADS - NV ngày 17/4/2020 của Cục. yêu cầu các đồng chí Chi cục trưởng phải thực hiện nghiêm túc, trong đó đặc biệt phải giám sát Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trong việc lựa chọn ký  kết hợp đồng thẩm định giá, hợp đồng bán đấu giá tài sản đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tính minh bạch nhằm lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản có uy tín, có chất lượng; kiên quyết không ký hợp đồng với những đơn vị thẩm định giá, bán đấu giá không đủ điều kiện hoặc có vi phạm, có dấu hiệu tiêu cực trong  thẩm định giá, bán đấu giá tài sản hoặc kết quả thẩm định giá không phù hợp, chênh lệch lớn so với giá thị trường, bán đấu giá tài sản không hiệu quả, thiếu minh bạch; chỉ đạo CHV căn cứ Chứng thư thẩm định giá rà soát, kịp thời phát hiện những bất thường trong việc thẩm định giá để yêu cầu giải trình rõ lý do, nếu có vi phạm phải có biện pháp khắc phục ngay.
Đối với việc mà theo báo cáo là lý do khác chưa giao được tài sản thì phải rà soát, đánh giá kỹ nguyên nhân của từng việc cụ thể và xây dựng giải pháp xử lý, nếu phát hiện sai phạm hoặc CHV cố tình trì hoãn việc bán đấu giá mà không có lý do chính đáng phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.
Đối với việc mà báo cáo nêu là đương sự thoả thuận kéo dài thời hạn giao tài sản, đồng chí Chi cục trưởng phải giám sát chặt chẽ để yêu cầu CHV thực hiện giao hoặc cưỡng chế giao tài sản ngay sau khi thời hạn thoả thuận đã hết mà người phải thi hành án vẫn không tự nguyện giao tài sản.
- Các đơn vị phải có ngay kịch bản để giải quyết từng vụ việc cụ thể, rà soát từng Chấp hành viên để giao chỉ tiêu còn lại trong thời gian hơn hai tháng cuối năm; Tập trung mọi nguồn lực, dành thời gian tối đa cho các Chấp hành viên giải quyết án; các công việc hành chính khác ngoài tổ chức thi hành án căn cứ vào tình hình của đơn vị để điều chỉnh công việc từ các nhiệm vụ trước được giao cho Chấp hành viên sang đồng chí khác không thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên;
Tiếp tục rà soát triệt để các vụ việc đủ điều kiện miễn, giảm để phối hợp với VKS, TA thực hiện các quy trình về xét miễn, giảm.
Tin bài: Lê Viết Tám, Trưởng phòng Nghiệp vụ & tổ chức thi hành án

 

Các tin đã đưa ngày: