Sign In

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục THADS huyện Vĩnh Lộc

31/07/2020

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục THADS huyện Vĩnh Lộc
Sáng ngày 27/7/2020, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh hóa, đồng chí Lê Bá Ngàn – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, trưởng Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc
Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những sai sót trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính, đồng thời giúp đơn vị được kiểm tra kịp thời khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, sai phạm trong công tác. Trong hai ngày 27; 28/7/2020, Đoàn kiểm tra Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa gồm 06 thành viên, do đồng chí Lê Bá Ngàn - Phó Cục Trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án và công tác kế toán thi hành án 9 tháng năm 2020 đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc theo Quyết định số: 230/QĐ – CTHADS và Kế hoạch số 558/KH – CTHADS ngày 29/6/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa
Trong 09 tháng đầu năm 2020, việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự của đơn vị  tiếp tục gặp nhiều khó khăn, số thụ lý mới (việc/tiền) đều tăng so với cùng kỳ năm 2019. Song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Lộc đã nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch thi hành án dân sự năm 2020. Kết quả công tác thi hành án dân sự 09 tháng đầu năm 2020: đã thi hành xong 71,8 % về việc và 63% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Việc tổ chức thi hành án được Chấp hành viên thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, việc Thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án chính xác theo quy định, công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án của đơn vị, như: công tác thu chi thi hành án; công tác thu nộp quản lý, sử dụng phí thi hành án; công tác quản lý và sử dụng biên lai thu tiền thi hành án; tiếp nhận xử lý vật chứng về cơ bản được thực hiện theo quy định. Chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, các mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính được đơn vị thực hiện theo mẫu quy định.
Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra cho thấy một số thủ tục ban hành Quyết định về thi hành án còn chưa chặt chẽ, Hệ thống sổ sách thi hành án chưa đầy đủ so với quy định, Chấp hành viên chưa thật sự quyết liệt áp dụng các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Một số hồ sơ công tác kế toán nghiệp vụ của đơn vị còn có những tồn tại cần rút kinh nghiệm, như: việc ghi biên lai thu tiền có trường hợp chưa đúng quy định, còn có những biên lai thu tiền chưa đóng dấu của đơn vị, không đóng dấu mã số thuế. Số hiệu chứng từ ủy nhiệm chi không liên tục theo trình tự thời gian; Chưa kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định; Thành phần tham gia giao nhận tài sản, thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng chưa thực hiện đúng quy định...
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sau 02 ngày làm việc Đoàn kiểm tra công bố Dự thảo kết luận nội dung kiểm tra đối với một số mặt công tác cơ bản của đơn vị và từng vụ việc cụ thể của từng Chấp hành viên, đồng chí Lê Bá Ngàn – Phó Cục trưởng  ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; Tiếp tục tập trung tổ chức thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành án để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Thanh Thủy, Phòng Kiểm tra và giải quyết KNTC

Các tin đã đưa ngày: