Sign In

Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

20/07/2020

Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Cục THADS tỉnh Thanh Hóa
Chiều ngày 18/7/2020, tại Hội trường tầng 5, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ Công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Mạnh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chủ trì Lễ Công bố. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức người lao động cơ quan Cục.
 
Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Duy Khang, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định về công tác cán bộ:
- Quyết định số 234/QĐ-CTHADS ngày 08/7/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc điều động, bổ nhiệm ông Lý Văn Lực, Chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Quảng Xương giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.
- Quyết định số 97/QĐ-CTHADS ngày 09/3/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc bổ nhiệm ông Lê Minh Hải, Chấp hành viên trung cấp, Quyền Chánh Văn phòng chức vụ Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa;
- Quyết định số 98/QĐ-CTHADS ngày 09/3/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Lực, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục THADS tỉnh Thanh Hóa;
- Quyết định số 102/QĐ-CTHADS ngày 16/3/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc điều động, bổ nhiệm ông Lại Văn Thắng, Chấp hành viên sơ cấp Phó Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục THADS tỉnh Thanh Hóa;
- Quyết định số 99/QĐ-CTHADS ngày 09/3/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ân, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;
- Quyết định số 100/QĐ-CTHADS ngày 09/3/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc điều động, bổ nhiệm ông Đàm Lê Tươi, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;
- Quyết định số 101/QĐ-CTHADS ngày 16/3/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc điều động, bổ nhiệm bà Lê Thi Nam, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
- Quyết định số 103/QĐ-CTHADS ngày 16/3/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Khánh, Chấp hành viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;
(Đồng chí Cục trưởng Bùi Mạnh Khoa phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ)
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bùi Manh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm; Đồng chí Cục trưởng mong rằng với năng lực, kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, các đồng chí được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm sẽ hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ được giao trong vai trò mới. Đối với đồng chí Lý Văn Lực được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí Cục trưởng yêu cầu đồng chí Lý Văn Lực ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh tập thể, tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động của các đơn vị, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Cục trong lĩnh vực được phân công.
 


Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, bổ nhiệm, đồng chí Lê Minh Hải, Chánh văn phòng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và hứa sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên, Chấp hành viên không được làm; tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật; luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm trong công việc, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tin bài: Đào Tuấn Linh, Văn phòng Cục.

Các tin đã đưa ngày: