Sign In

Kiểm sát trực tiếp hoạt động THADS tại Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

22/10/2020

Kiểm sát trực tiếp hoạt động THADS tại Cục THADS tỉnh Thanh Hóa
Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật công tác thi hành án dân sự đảm bảo cho các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực được chấp hành nghiêm minh. Ngày 21/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.
Về phía VKSND tỉnh có 07 đồng chí do Phó Viện trưởng Phan Tú Anh làm Trưởng đoàn với sự tham gia phối hợp của 01 đồng chí đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Dương Thái Sơn, Phó cục trưởng cùng toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký, kế toán, thủ quỹ, thủ kho của đơn vị. Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Thu, trưởng phòng 11 đã công bố Quyết định số 166/QĐ – VKS – P11 và Kế hoạch số 166/KH – VKS – P11 ngày 01/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung cụ thể, như: Kết quả thi hành án dân sự về việc và tiền; về thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; việc giao nhận, bảo quản, xử lý tài sản, vật chứng và sổ sách trong công tác thi hành án. Thời gian kiểm sát là 06 ngày, kể từ ngày 21/10/2020 đến ngày 28/10/2020, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020.
 
 
Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, để việc kiểm sát đạt hiệu quả và chất lượng, đại diện lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh trình bày báo cáo số 794/BC – CTHADS ngày 20/10/2020 báo cáo cụ thể các nội dung theo Kế hoạch kiểm sát; đồng thời lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm sát trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoach kiểm sát.
Qua kết quả kiểm sát, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự./.
 
Tin bài: Hà Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm tra và giải quyết Khiếu nại tố cáo

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: