Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THANH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021

07/12/2020

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THANH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021
     Chiều ngày 04/12/2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Hội nghị diễn ra trong 1/2 ngày bao gồm các nội dung: tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
     Chủ trì Hội nghị là đồng chí Bùi Mạnh Khoa - Cục trưởng và đồng chí Lê Bá Ngàn - Phó Cục trưởng. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thanh Hóa. Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự; đại diện Lãnh đạo các cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại diện Lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh (Ban Pháp chế HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND); đại diện Ban Giám thị trại giam, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh; giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa; giám đốc của 03 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Thông thôn trên địa bàn tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 
Đ/c Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS - ảnh trái
Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh Thanh Hóa - ảnh phải

 
     Năm 2020 là năm đầu tiên các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội. Trong bối cảnh dịch bệnh và thiên tai tác động nặng nề đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tiếp tục gặp không ít khó khăn, thách thức. Song được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa không ngừng nỗ lực chủ động bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nhiều biện pháp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là năm thứ 2 liên tiếp trong 10 năm trở lại đây Thanh Hóa đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Bộ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

 
Toàn cảnh Hội nghị 
 
     Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa cho thấy trong năm 2020 tổng số thụ lý là 18.728 việc /3.189 tỷ 949 triệu 295 nghìn đồng (Trong đó số thụ lý mới là 14.388 việc/2.119 tỷ 504 triệu 879 nghìn đồng, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 774 việc, tăng 5,68%; tăng 1.110 tỷ 702 triệu 905 nghìn đồng, tăng 110%). Tổng số phải thi hành là 18.502 việc/1.815 tỷ 205 triệu 256 nghìn đồng, trong đó số có điều kiện giải quyết là 16.069 việc/791 tỷ 650 triệu 694 nghìn đồng (chiếm tỷ lệ 86,85% về việc và 43,6% về tiền). Đã thi hành xong 13.617 việc/329 tỷ 822 triệu 616 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 84,74% về việc, 41,66% về tiền (so với cùng kỳ năm 2019 tỷ lệ thi hành xong cao hơn 0,8% về việc, 6,94% về tiền; so với chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao về việc vượt 3,74%, về tiền vượt 3,16%). Trong đó: số thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng là 571 việc/1.370 tỷ 953 triệu 357 nghìn đồng. Số có điều kiện thi hành là 390 việc/616 tỷ 101 triệu 400 nghìn đồng. Đã giải quyết xong 164 việc/281 tỷ 226 triệu 499 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 42,05% về việc và 44,8% về tiền. Số thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 27 việc/55 tỷ 122 triệu 939 nghìn đồng, số có điều kiện là 18 việc/7 tỷ 709 triệu 220 nghìn đồng. Đã giải quyết xong 08 việc/994 triệu 287 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 44,4% về việc và 12,89% về tiền.
     Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính: Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã thực hiện theo dõi 13 vụ việc và ra 13 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án, có 05 vụ việc đã thi hành xong; đã đăng tải công khai 02 quyết định buộc thi hành án hành chính; tổ chức làm việc với người phải thi hành án đối với 02 vụ việc.
     Sau khi nghe Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021.
Đại diện các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020 được trao thưởng Chiến sĩ thi đua cơ sở
 
     Phát biểu Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến thống nhất cao với báo cáo cũng như triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục Thi hàn hán dân sự, đồng thời đồng chí cũng biểu dương kết quả công tác đã đạt được và chia sẻ những khó khăn của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh trong năm 2020, như tình hình dịch bệnh, thiên tai, đặc biệt là khó khăn trong việc tổ chức thi hành những vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài. Phát biểu Hội nghị đồng chí nhấn mạnh: bước vào năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc, bầu Quốc Hội khóa mới và là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bên cạnh đó tình hình dịch bệnh Covid còn kéo dài, các cơ quan Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục chịu tác động trực tiếp. Trong năm 2021 Thi hành án dân sự tỉnh cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ đã đặt ra; bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; tăng cường công tác phối hợp liên ngành; tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chuyên nghiệp cao, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực phấn đấu hơn nữa thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Đại diện Lãnh đạo các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2020 được trao thưởng
 
     Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến đã đề nghị các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính, nghiên cứu xây dựng kế hoạch kiểm tra để xem xét, đánh giá việc thực hiện. Sau Đại hội Đảng, có nhiều thay đổi về nhân sự, vì vậy đề nghị các địa phương quan tâm kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự; đối với Ban chỉ đạo tỉnh khi kiện toàn đề nghị đưa đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính vào thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án. Đồng chí đã đề nghị Tổng Cục THADS tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các cơ quan Thi hành án dân sự Thanh Hóa, nhất là trong việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng.
     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thái Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã chia sẻ với những khó khăn trong công tác, đồng thời ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Năm 2020 Thanh Hóa hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao; qua đánh giá toàn diện các mặt công tác trong những năm gần đây cho thấy thi hành án dân sự tỉnh không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần vào kết quả chung của hệ thống Thi hành án dân sự toàn quốc. Để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021, đồng chí đề nghị Thanh Hóa tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Nội chính tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, bám sát chỉ tiêu được giao chủ động triển khai các biện pháp thực hiện ngày đầu năm công tác, tránh tình trạng đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng. Trong đó cần tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể: thực hiện nghiêm túc Kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị triển khai công tác ngày 27/11/2020, thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch của ngành và địa phương. Tập trung thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành án hành chính, quan tâm tới vấn đề thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, giải quyết triệt để các vụ việc có điều kiện thi hành; không để xảy ra tình trạng sai phạm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường công tác tự kiểm tra, không để tình trạng khoán trắng cho Chấp hành viên trong tổ chức thi hành án; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức nhất là người đứng đầu; kịp thời kiện toàn các vị trí lãnh đạo, vị trí việc làm theo yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, đồng chí cũng ghi nhận các ý kiến phát biểu, đề xuất tại hội nghị, hứa sẽ cùng với địa phương, tỉnh tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn ; tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Thái đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh đối với công tác thi hành án dân sự, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác này.
     Đồng chí Bùi Mạnh Khoa - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Nguyễn Quang Thái Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian tới các cơ quan Thi hành án dân sự Thanh Hóa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tích cực, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021.
     Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020./.
Tin bài: Hương Lan, Phó Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

Các tin đã đưa ngày: