Sign In

Kiểm tra toàn diện công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Ngọc Lặc

23/03/2021

Kiểm tra toàn diện công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Ngọc Lặc
 Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính; đồng thời giúp đơn vị đươc kiểm tra kịp thời khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, sai phạm trong công tác.

 
Trong hai ngày 18;19/3/2021, Đoàn kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa gồm 06 đ/c, do Phó Cục Trưởng Dương Thái Sơn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc theo Quyết định số 35/QĐ – CTHADS và Kế hoạch số 134/KH – CTHADS ngày 10/3/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.
Kết quả kiểm tra trong 06 tháng đầu năm 2021 (từ 01/10/2020 đến 18/3/2021) cho thấy: Ngay từ đầu năm, đơn vị Ngọc Lặc đã nghiêm túc triển khai và quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Kế hoạch của Huyện Ngọc Lặc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương; Lãnh đạo Chi cục cùng với cán bộ công chức trong đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Trong 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 18/3/2021), Chi cục thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc phải giải quyết là 473 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 20.483.126.000đ (trong đó thụ lý mới là 248 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 4.827.155.000đ); Chi cục đã ủy thác thi hành án 02 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 1.000.000đ; giải quyết xong 165 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 3.025.993.000đ và đình chỉ 04 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 454.372.000đ, đạt tỷ lệ 51,68% về việc và 32,92% về tiền trên số có điều kiện thi hành. Số còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 302 việc, tương đương với số tiền còn phải thi hành là 17.001.761.000đ (trong đó số chưa có điều kiện thi hành là 144 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 9.848.703.000đ); Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được đơn vị quan tâm, thực hiện nghiêm túc, trong 06 tháng đầu năm 2021 đơn vị Ngọc Lặc đã thụ lý và giải quyết 01 thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định; Công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án của đơn vị như: công tác thu chi thi hành án, công tác thu nộp quản lý, sử dụng phí thi hành án; việc tiếp nhận xử lý vật chứng về cơ bản được thực hiện theo quy định; Việc quản lý, chỉ đạo điều hành và bố trí, sắp xếp việc làm đối với công chức, người lao động trong đơn vị cơ bản phù hợp với vị trí việc làm và phù hợp với năng lực sở trường của công chức người lao động; Công tác văn phòng, báo cáo thống kê được đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra cho thấy: Một số thủ tục ban hành Quyết định về thi hành án còn chưa chính xác; vẫn còn nhiều vụ việc chậm thông báo, chậm xác minh thi hành án; Chấp hành viên chưa quyết liệt áp dụng các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; Công tác kế toán nghiệp vụ của đơn vị còn có những tồn tại cần rút kinh nghiệm: như việc ghi biên lai có trường hợp chưa đúng quy định, giấy đề nghị chi chưa đúng theo mẫu….
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sau 02 ngày làm việc Đoàn kiểm tra đã thông qua kết quả kiểm tra đối với các nội dung kiểm tra và từng vụ việc cụ thể của từng Chấp hành viên. Đ/c Dương Thái Sơn – Phó cục trưởng ghi nhận, biểu dương những kết quả của đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.
Tin bài: Hà Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Kiểm tra & Giải quyết KNTC, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

Các tin đã đưa ngày: