Sign In

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý, xử lý vật chứng

27/12/2020

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án, giải quyết khiếu nại,  tố cáo và công tác quản lý, xử lý vật chứng
Thực hiện Kế hoạch số 4027/KH-TCTHADS ngày 30/11/2020 của Tổng cục THADS về việc tập huấn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Kế hoạch số 4027b/KH-TCTHADS về việc tổ chức lớp lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về thi hành án dân sự, công tác quản lý, xử lý vật chứng; trong 02 ngày (24,25/12/2020), Tổng cục THADS đã tổ chức hai lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bằng hình thức trực tuyến.
 
Lớp thứ nhất tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, khai mạc hồi 08 giờ ngày 24/12/2020. Về phía điểm cầu Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS chủ trì.
Các điểm cầu địa phương thành phần triệu tập gồm đại diện Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, lãnh đạo phòng Kiểm tra và giải quyết Khiếu nại tố cáo, Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc, Chấp hành viên thuộc Cục và và toàn bộ Thẩm tra viên của Cục, Chi cục.
Về phía điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Dương Thái Sơn, Phó Cục trưởng Chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề:
(1) Kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng; (2) Kỹ năng thụ lý và giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự; (3) Kỹ năng tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự; (4) Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; (5) Kỹ năng xác minh, đối thoại, phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài về thi hành án dân sự; (6) Những điểm mới của Đề án và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong thi hành án dân sự; (7) Một số lưu ý về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong hệ thống thi hành án dân sự; (8) Những vi phạm được phát hiện thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải pháp khắc phục; (9) Kỹ năng lập, quản lý, sử dụng, lưu trữ các loại sổ và hồ sơ tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Theo dõi đơn thư kiến nghị, phản ánh; (10) Công tác thẩm định giá, bán đấu giá. Các tồn tại, hạn chế khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục; (11) Cưỡng chế đối với tài sản là quyền sử dụng đất và những vấn đề cần lưu ý.

Lớp thứ hai tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác quản lý, xử lý vật chứng, khai mạc hồi 08 giờ ngày 25/12/2020. Về phía điểm cầu Trung ương do đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS chủ trì.
Các điểm cầu địa phương thành phần triệu tập gồm đại diện Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, lãnh đạo phòng Kiểm tra và giải quyết Khiếu nại tố cáo, Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế toán, Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc, toàn bộ Thẩm tra viên, Kế toán, Thủ kho của Cục, Chi cục.
Về phía điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Bá Ngàn, Phó Cục trưởng Chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề:
(1) Công tác quản lý, xử lý vật chứng trong THADS – một số vướng mắc, bất cập và giải pháp khắc phục; (2) Những nội dung cơ bản của Quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS – Một số bất cập hạn chế và những điểm cần lưu ý; (3) Quy định của pháp luật về công tác giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, những vướng mắc, bất cập và giải pháp hoàn thiện; (4) Thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản theo quy định của Luật Phá sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Trong một thời gian ngắn với nhiều nội dung cần truyền tải, song các báo cáo viên đã khái quát những nội dung cơ bản, thiết thực, những điểm mới, cần lưu ý và những vướng mắc thường gặp tại các cơ quan THADS.
Các học viên tham gia lớp tập huấn đã nghiêm túc tiếp thu các kiến thức về bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về THADS, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác quản lý, xử lý vật chứng; đồng thời sôi nổi thảo luận, trao đổi để giải quyết các vướng mắc trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Tin bài: Đào Tuấn Linh, Văn phòng, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

Các tin đã đưa ngày: