Sign In

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tổ chức đối thoại trưc tiếp với công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài

26/03/2021

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tổ chức đối thoại trưc tiếp với công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài
Ngày 25/3/2021, tại trụ sở UBND phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa và Lãnh đạo Phòng Kiểm tra và giải quyết KNTC đã phối hợp với Chính quyền địa phương phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn; đại diện MTTQ; đại diện VKSND thị xã Bỉm Sơn; Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn tiến hành gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với ông Mai Văn Bao, địa chỉ: số 16 – 16a, tổ 4, khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết những khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi hành Bản án số 142/2016/DSST ngày 26/10/2016 của TAND thị xã Bỉm Sơn và Bản án số 34/2017/DSPT ngày 30/8/2017 của TAND tỉnh Thanh Hóa của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn
Tại buổi làm việc ông Mai Văn Bao trình bày: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã bao che cho bà Dương Thị Huệ tự ý xây bức tường 5,6m để chiếm cổng đi của ông Bao là trái với nội dung của Bản án; Chấp hành viên cố tình kéo dài thời gian tổ chức thi hành Bản án số 34/DSPT ngày 30/8/2017 của TAND tỉnh Thanh Hóa; Không giao tài sản đúng theo mốc giới Bản án đã tuyên, cố tình chiếm  5,4m2 bán bình là vi phạm pháp luật.
Sau khi ông Bao trình bày nội dung khiếu nại, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã có ý kiến như sau: Trên cơ sở đơn yêu cầu thi hành án của bà Dương Thị Huệ, địa chỉ: đường Bùi Thị Xuân, khu phố 5, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định thi hành án số: 32/QĐ – CCTHA ngày 12/12/2017 đối với ông Mai Văn Bao, về khoản giao tài sản cho bà Dương Thị Huệ theo quyết định của Bản án. Trong quá trình xác minh hiện trạng tài sản phải giao cho thấy: thực tế của các công trình xây dựng ông Bao được chia có sự sai lệch về kích thước so với Bản án; tài sản (phần bán bình) được chia cho ông Bao nằm trên phần đất tạm giao cho bà Huệ. Để làm rõ các nội dung trên, ngày 23/01/2018, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã có Công văn số 46/CV – THA đề nghị TAND thị xã Bỉm Sơn giải thích Bản án. Ngày 18/3/2018, Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có Thông báo số 01/TB – TA về việc thông báo sửa chữa, bổ sung Bản án.Trên cơ sơ Thông báo sửa chữa, bổ sung Bản án của Tòa án thị xã Bỉm Sơn, căn cứ quy định pháp luật, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Quyết định số 03/QĐ – CCTHA ngày 02/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định thi hành án. Tuy nhiên, Thông báo sửa chữa, bổ sung Bản án của Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn được thực hiện sau khi đã có Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, mặt khác nội dung sửa chữa, bổ sung làm thay đổi nội dung của vụ án. Quá trình động viên thuyết phục các bên đương sự thỏa thuận tự nguyện thi hành án không đạt kết quả. Vì vậy, vụ việc thi hành án tồn đọng không thi hành được. Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 23 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã có văn bản số 77/CV – CCTHA ngày 06/3/2019 đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét lại Bản án số 34/DSPT ngày 30/8/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo thủ tục Giám đốc thẩm. Ngày 29/6/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội có Thông báo số 50/TB – TA với nội dung yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn căn cứ vào Bản án sơ thẩm, Bản án phúc thẩm và Thông báo sữa chữa bổ sung của TAND thị xã Bỉm Sơn để thi hành án. Do đương sự không tự nguyện thi hành, Chấp hành viên đã ban hành Quyết định cưỡng chế giao tài sản số 09/QĐ – CCTHA  ngày 10/9/2020 đối với ông Mai Văn Bao, ngày 22/9/2020 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với các ban ngành và chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho bà Dương Thị Huệ theo quy định.

Quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên đã thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật, giao tài sản theo đúng nội dung quyết định của Bản án. Việc bà Huệ tự ý xây bức tường 5,6m chiếm cổng đi của ông Bao diễn ra vào ngày 25/10/2017 trước khi cơ quan Thi hành án thụ lý giải quyết vụ việc, bà Huệ đã tự nguyện tháo dỡ bức tường vào ngày cưỡng chế giao tài sản; Việc tổ chức thi hành án bị kéo dài là do về nội dung Bản án tuyên khó thi hành và sự chống đối của ông Mai Văn Bao; Tại buổi cưỡng chế giao tài sản, các thành phần đã cắm cột, đo mốc giới và giao tài sản theo đúng quyết định của Bản án, việc bà Huệ xây tường lùi về phần diện tích đất được tạm giao, không đúng mốc giới nhưng không lấn sang phần đất tạm giao cho ông Bao và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông. Khiếu nại, tố cáo trên của ông Bao đã được cơ quan Thi hành án thụ lý và giải quyết theo đúng quy định, các nội dung khiếu nại trên đã được giải quyết và trả lời tại Kết luận nội dung tố cáo số 443/KLTC – CCTHA ngày 14/8/2020 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ – CCTHADS ngày 18/11/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn.
Tại buổi làm việc đại diện Viện kiểm sát, đại diện chính quyền địa phương và MTTQ phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau: Quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện đúng quy định pháp luật, tài sản được giao theo đúng nội dung của Bản án. Sau khi có đơn của ông Mai Văn Bao, ngày 4/12/2020 các thành phần chuyên môn của chính quyền địa phương phường Ba Đình đã tiến hành kiểm tra lại mốc giới cho thấy bà Dương Thị Huệ không xây lấn sang diện tích đất của ông Mai Văn Bao, quyền lợi của ông Bao vẫn được đảm bảo theo Quyết định của Tòa án. Vụ việc đã được tổ chức thi hành xong, đề nghị ông Bao nghiêm túc thực hiện.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của ông Mai Văn Bao, ý phát biểu của các thành phần tham gia buổi làm việc, nghiên của hồ sơ thi hành án, hồ sơ giải quyết khiếu nại. Đ/c Dương Thái Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa kết luận như sau: Quá trình tổ chức thi hành án, quá trình giải quyết khiếu nại đã được Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơngiải quyết đúng trình tự, quy định của pháp luật; Dưới sự kiểm sát trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bỉm Sơn và sự phối hợp của chính quyền địa phương phường Ba Đình, tài sản được giao cho bà Dương Thị Huệ theo đúng quy định, quyền lợi của ông Mai Văn Bao vẫn được đảm bảo đúng nội dung quyết định của Bản án số 142/2016/DSST ngày 26/10/2016 của TAND thị xã Bỉm Sơn; Bản án số 34/2017/DSPT ngày 30/8/2017 của TAND tỉnh Thanh Hóa  và Thông báo sửa chữa, bổ sung số 01/TB – TA ngày 18/3/2018 của TAND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Tin bài: Hà Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Kiểm tra & Giải quyết KNTC

 

Các tin đã đưa ngày: