Sign In

Kiểm tra công tác THADS đối với Chi cục THADS thị xã Nghi Sơn

08/04/2021

Kiểm tra công tác THADS đối với Chi cục THADS thị xã Nghi Sơn
Sáng ngày 05/4/2021, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh hóa, đồng chí Lê Bá Ngàn – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, trưởng Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn
Tiếp tục triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021, thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án dân sự, thi hànhánhành chính năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh những sai sót trong công tác chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính, đồng thời giúp đơn vị được kiểm tra kịp thời khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, sai phạm trong công tác. Trong ba ngày ngày 05; 06; 07/4/2021, Đoàn kiểm tra Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa gồm 08 thành viên, do đồng chí Lê Bá Ngàn - Phó Cục Trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án và công tác kế toán thi hành án 06 tháng năm 2021đối với Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn theo Quyết định số: 36/QĐ – CTHADS và Kế hoạch số 136/KH – CTHADS ngày 10/3/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa
Trong 06 tháng đầu năm 2021, việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự của đơn vị tiếp tục gặp nhiều khó khăn, số thụ lý mới (việc/tiền) đềutăng so với cùng kỳ năm 2020. Song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, của Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơnđã nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch thi hành án dân sự năm 2021. Kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2021: đã thi hành xong 53,35 % về việc và18,37% về tiền trên tổng số cóđiều kiện thi hành.Việc tổ chức thi hành án được Chấp hành viên thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, việc Thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án chính xác theo quy định,công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án của đơn vị như: công tác thu chi thi hành án; công tác thu nộp quản lý, sử dụng phí thi hành án; công tác quản lý và sử dụng biên lai thu tiền thi hành án; tiếp nhận xử lý vật chứng về cơ bản được thực hiện theo quy định. Chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, các mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính được đơn vị thực hiện theo mẫu quy định.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra cho thấy một số thủ tục ban hành Quyết định về thi hành án còn chưa chặt chẽ;Việc thông báo, xác minh điều kiện thi hành án có trường hợp còn chưa đúng thời hạn quy định; Chấp hành viên chưa quyết liệt áp dụng các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Một số hồ sơcông tác kế toán nghiệp vụ của đơn vị còn có những tồn tại cần rút kinh nghiệm, như:việc quản lý, sử dụng biên lai thu tiền thi hành án có trường hợp chưa đúng quy định; Chứng từ nhập kho tang vật trong đó có gói niêm phong là ma túy chưa có kết luận giám định của cơ quan có thâm quyền; Ủy nhiệm chi nộp tiền vào NSNN chưa có Giấy nộp tiền vào NSNN lưu trong hồ sơ...
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sau 03 ngày làm việc Đoàn kiểm tracông bố Dự thảo kết luận nội dung kiểm tra đối với một số mặt công tác cơ bản của đơn vị và từng vụ việc cụ thể của từng Chấp hành viên, đồng chí Lê Bá Ngàn–Phó Cục trưởng  ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn, thiếu sót màĐoàn kiểm tra đã chỉ ra; Tiếp tục tập trung tổ chức thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành án để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Tin bài: Cao Thị Thanh Thủy, Phòng Kiểm tra & giải quyết KNTC

Các tin đã đưa ngày: