Sign In

Đoàn kiểm tra Cục THADS kiểm tra công tác nghiệp vụ tổ chức THA và công tác kế toán THA 09 tháng năm 2020 của Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa

13/07/2020

Đoàn kiểm tra Cục THADS kiểm tra công tác nghiệp vụ tổ chức THA và công tác kế toán THA 09 tháng năm 2020 của Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa
Thực hiện Quyết định số: 227/QĐ – CTHADS và Kế hoạch số 555/KH – CTHADS ngày 29/6/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Trong hai ngày 09 và 10/7/2020, Đoàn kiểm tra Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa gồm 05 đ/c do Phó Cục Trưởng Lê Bá Ngàn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án và công tác kế toán thi hành án 9 tháng năm 2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa tại trụ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh.
Kết quả kiểm tra trong 9 tháng năm 2020 (từ 01/10/2019 đến 30/6/2020) cho thấy: Ngay từ đầu năm, đơn vị Thiệu Hóa đã nghiêm túc triển khai và quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Kế hoạch của Huyện Thiệu Hóa và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương; Lãnh đạo Chi cục cùng với cán bộ công chức trong đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Trong 9 tháng, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa phải giải quyết là 658 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 12.181.852.000đ (trong đó thụ lý mới là 446 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 5.002.411.000đ); Chi cục đã ủy thác thi hành án 05 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 10.493.000đ; thi hành xong 348 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 2.006.593.000đ; đình chỉ thi hành 06 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 58.347.000đ. Số còn phải thi hành chuyển sang tháng 7/2020 là 299 việc, tương đương với số tiền còn phải thi hành là 10.106.419.000đ.

Công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án của đơn vị, như: công tác thu chi thi hành án; công tác thu nộp quản lý, sử dụng phí thi hành án; công tác quản lý và sử dụng biên lai thu tiền thi hành án; tiếp nhận xử lý vật chứng về cơ bản được thực hiện theo quy định. Chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, các mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính được đơn vị thực hiện theo mẫu quy định. Các khoản tiền, tài sản được phản ánh, hạch toán kịp thời trên phần mềm kế toán.
Tuy nhiên, cũng qua công tác kiểm tra cho thấy trong 9 tháng đơn vị giải quyết được 65% về việc và 22,65% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành là chưa đạt yêu cầu về tỷ lệ; Một số Quyết định về thi hành án áp dụng căn cứ pháp luật chưa chính xác; Thủ tục thông báo thi hành án chưa đầy đủ; Việc xác minh phân loại án còn có những vụ việc chưa chính xác; Chấp hành viên chưa thật sự quyết liệt để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Công tác kế toán nghiệp vụ của đơn vị còn có những tồn tại cần rút kinh nghiệm, như: việc ghi biên lai thu tiền và xóa bỏ biên lai có trường hợp chưa đúng quy định; Phiếu nhập kho, xuất kho còn có trường hợp thiếu chữ ký của các thành phần.

Tại buổi kết luật kiểm tra, đ/c Lê Bá Ngàn yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.
Tin bài: Hà Thị Thu Hiền, Thẩm tra viên Phòng Kiểm tra và giải quyết Khiếu nại tố cáo

Các tin đã đưa ngày: