Sign In

Chi bộ Kiểm tra và giải quyết Khiếu nại tố cáo tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

01/07/2022

Chi bộ Kiểm tra và giải quyết Khiếu nại tố cáo tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK, ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 08/6/2022 của Đảng ủy Cục THADS tỉnh về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo vinh dự được Đảng ủy Cục chọn tổ chức Đại hội điểm.
Ngày 29/6/2022, Chi bộ Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Hoàng Văn Truyền, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh. Hội nghị còn có sự tham dự của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Cục; Bí thư Chi bộ các phòng chuyên môn thuộc Cục. Tham dự Đại hội có 07/07 đảng viên của Chi bộ.
Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Kiểm tra và giải quyết Khiếu nại tố cáo đã vượt qua nhiều khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết lãnh đạo Chi bộ triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao:
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu của Tổng cục Thi hành án và Quốc hội giao. Công tác kiểm tra luôn được Phòng tham mưu, triển khai và thực hiện theo đúng quy định của quy trình kiểm tra. Việc kiểm tra đảm bảo khách quan, toàn diện nhằm nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng các mặt công tác của các Chi cục trong toàn tỉnh, từ đó chỉ đạo, chấn chỉnh các mặt tồn tại, hạn chế, tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác bồi thường Nhà nước, Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo theo quy định. Chi bộ cũng thường xuyên đôn đốc các Chấp hành viên, Thẩm tra viên thuộc phòng đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ, tích cực tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định của pháp luật, thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành góp phần nâng cao kết quả thi hành án chung của đơn vị và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự của toàn ngành.
Bên cạnh công tác lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị đều được Chi bộ chỉ đạo thực hiện hiệu quả; Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) được Chi bộ tiến hành thường xuyên bằng nhiều hình thức. Các Đảng viên trong Chi bộ luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy quyền làm chủ, tính chủ động sáng tạo của cán bộ, Đảng viên. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót, như: Công tác xây dựng Đảng mặc dù có sự quan tâm nhưng đôi lúc vẫn còn nặng về chuyên môn do vậy chất lượng sinh hoạt Chi bộ có lúc hiệu quả chưa cao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tuy được quan tâm đổi mới nhưng phương pháp, cách thức tiến hành vẫn còn đơn điệu. Với những thành tích đạt được, Năm 2020 Phòng đã được Bộ Tư pháp công nhận Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Chi bộ được Đảng ủy Cục Công nhận Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên trong Chi bộ được Đảng ủy tặng nhiều Giấy khen; năm 2020, 2021 Tổ Công đoàn Kiểm tra và Giải quyết Khiếu nại tố cáo được Công đoàn Cục biểu dương, 01 đoàn viên Công đoàn được tặng Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh.
Đại hội cũng đề ra các phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 – 2025, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức trong đơn vị thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy và Chi bộ; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; Lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đều nhất trí cao với kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã được nghe tham luận của các đồng chí đảng viên về “Tăng cường lãnh đạo của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao”; “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025”; “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả học tập Nghị quyết của đảng viên” các ý kiến đã bổ sung vào báo cáo chính trị và đưa ra những giải pháp giúp Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Truyền – Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương các kết quả Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng thời gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Chi bộ trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế để phấn đấu thực hiện tốt những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Cũng tại Đại hội đồng chí Đinh Văn Thắng – Trưởng phòng được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với số phiếu 07/07, đạt tỷ lệ 100% Đảng viên trong Chi bộ.
Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đại hội Chi bộ Kiểm tra và giải quyết Khiếu nại tố cáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp.
Tin bài: Thanh Thủy, đảng viên Chi bộ Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo

Các tin đã đưa ngày: