Sign In

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác THADS đối với Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy

30/08/2021

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác THADS đối với Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy
Thực hiện Quyết định số: 351/QĐ-CTHADS ngày 25/6/2021; Kế hoạch số 486/KH-CTHADS ngày 28/6/2021 và Thông báo số 668/TB-CTHADS ngày 18/8/2021 của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa. Trong hai ngày 26 và 27/8/2021, Đoàn kiểm tra Cục THADS tỉnh Thanh Hóa gồm 05 đ/c do Phó Cục trưởng phụ trách Dương Thái Sơn làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệp vụ tổ chức thi hành án và công tác kế toán thi hành án 10 tháng năm 2021 của Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy tại trụ sở Cục.
Kết quả kiểm tra trong 10 tháng năm 2021 (từ 01/10/2020 đến 31/7/2021) cho thấy: Ngay từ đầu năm, đơn vị Cẩm Thủy đã nghiêm túc triển khai và quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Kế hoạch của huyện Cẩm Thủy và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương; Lãnh đạo Chi cục cùng với cán bộ công chức trong đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Trong 10 tháng, Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy phải giải quyết là 441 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 11.413.108.000đ (trong đó thụ lý mới là 336 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 4.964.716.000đ); Chi cục đã ủy thác thi hành án 04 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 83.600.000đ; thi hành xong 257 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 1.680.761.000đ; đình chỉ thi hành 03 việc, tương đương với số tiền và giá trị tài sản là 501.700.000đ. Số còn phải thi hành chuyển sang tháng 8/2021 là 177 việc, tương đương với số tiền còn phải thi hành là 9.147.047.000đ.
Công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án của đơn vị, như: công tác thu chi thi hành án; công tác thu nộp quản lý, sử dụng phí thi hành án; công tác quản lý và sử dụng biên lai thu tiền thi hành án; tiếp nhận xử lý vật chứng về cơ bản được thực hiện theo quy định. Chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, các mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính được đơn vị thực hiện theo mẫu quy định. Các khoản tiền, tài sản được phản ánh, hạch toán kịp thời trên phần mềm kế toán.
Tuy nhiên, cũng qua công tác kiểm tra cho thấy trong 10 tháng đơn vị giải quyết được 68,06% về việc và 28,20% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành là chưa đạt yêu cầu về tỷ lệ; Việc xác minh phân loại án còn có những vụ việc chưa chính xác; Chấp hành viên chưa thật sự quyết liệt để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Công tác kế toán nghiệp vụ của đơn vị còn có những tồn tại cần rút kinh nghiệm, như: một số chứng từ kế toán còn thiếu chữ ký; một số chứng từ lưu tại kế toán không phải là bản gốc.     
Tại buổi kết luật kiểm tra, đ/c Dương Thái Sơn, Phó cục trưởng phụ trách ghi nhận, biểu dương những kết quả của đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.
Tin bài: Hà Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Các tin đã đưa ngày: