Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hội- Hồ Thị Phương (CHV Đặng Văn Lợi) (20/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hội- Hồ Thị Phương (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 364/TB-CCTHADS ngày 20/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Minh Tuấn- Võ Thị Thanh Thủy; vụ Nguyễn Phước Nguyên (CHV Phạm Thị Sương Mai) (20/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Minh Tuấn- Võ Thị Thanh Thủy; vụ Nguyễn Phước Nguyên (CHV Phạm Thị Sương Mai). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 24/TB-THADS ngày 14/11/2023, 25/TB-THADS ngày 15/11/2023  của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Toàn; vụ Hồ Văn Sũng- Nguyễn Thị Liên(CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (20/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Toàn; vụ Hồ Văn Sũng- Nguyễn Thị Liên(CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 125/TB-CCTHADS, 126/TB-CCTHADS ngày 20/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hà Văn Mạnh (CHV Trần Thị Kim Tuyến) (20/11/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hà Văn Mạnh (CHV Trần Thị Kim Tuyến). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 16/TB-THADS ngày 17/11/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Quốc- Trương Thị Thuận (CHV Lê Văn Dinh) (16/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Quốc- Trương Thị Thuận (CHV Lê Văn Dinh). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 22/TB-CCTHADS ngày 15/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Quang Huy (CHV Lê Anh Quốc) (13/11/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Quang Huy (CHV Lê Anh Quốc). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 14/TB-THADS ngày 13/11/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Hiền Em; vụ Lê Thị Lệ Hoa (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (13/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Hiền Em; vụ Lê Thị Lệ Hoa (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 111/TB-CCTHADS, 112/TB-CCTHADS ngày 13/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gồ Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 6 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thanh Hải (CHV Trần Thị Thu Bình) (13/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 6 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Lê Thanh Hải (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 68/TB-THADS ngày 10/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đào Thị Tươi (CHV Mai Khánh Huy) (10/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 3) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Đào Thị Tươi (CHV Mai Khánh Huy). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 62/TB-CCTHADS ngày 06/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Tư; vụ Phạm Tấn Tài (CHV Phan Hoàng Giang) (10/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Tư; vụ Phạm Tấn Tài (CHV Phan Hoàng Giang). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 20/TB-CCTHADS, 21/TB-CCTHADS ngày 10/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: