Sign In

Thành phố Thủ Đức: Thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố

18/06/2021

Thành phố Thủ Đức:  Thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố
Sáng 17/6/2021, UBND thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) thành phố (Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 17/6/2021). 
Ban Chỉ đạo THADS thành phố Thủ Đức do Đồng chí Hoàng Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban; Đồng chí Nguyễn Thi Thu, Chi cục trưởng Chi cục Cục THADS thành phố Thủ Đức làm Phó Trưởng ban. Các Ủy viên Ban chỉ đạo THADS thành phố là trưởng đầu ngành các đơn vị, phòng của thành phố gồm: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Liên đoàn lao động; Chánh án tòa án nhân dân, Trưởng công an; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố; Các Trưởng phòng: Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài chính, Phòng quản lý đô thị, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cùng Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo gồm 01 đồng chí là Thẩm tra viên Chi cục THADS thành phố và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố .
Ban Chỉ đạo THADS thành phố Thủ Đức có vai trò, trách nhiệm và hoạt động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.
Chi cục THADS thành phố Thủ Đức được thành lập từ ngày 01/01/2021 trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị: Chi cục THADS Quận, 2, Quận 9, quận Thủ Đức. Chi cục THADS Thành phố Thủ Đức, TPHCM có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo địa giới hành chính mới kể từ ngày 01/01/2021 và kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục THADS Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức, TPHCM theo quy định của pháp luật. Mặc dù mới được thành lập nhưng Chi cục đã sớm đi vào hoạt động nề nếp, công tác chỉ đạo điều hành đã được vận hành bài bản, do có sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Lãnh đạo Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Thủ Đức cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Lãnh đạo công chức, người lao động Chi cục THADS thành phố Thủ Đức nên từ khi được thành lập đến hết ngày 31/5/2021, Chi cục đã đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao: Tỷ lệ giải quyết xong về việc là 57,15%, đạt và vượt 2,55% so với tiến độ thực hiện chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ giải quyết xong về tiền là 28,70%, đạt và vượt 0,97% so với tiến độ thực hiện chỉ tiêu.
Việc thành lập Ban chỉ đạo THADS thành phố Thủ Đức nhằm thực hiện các nội dung được quy định trong Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, theo đó Ban Chỉ đạo THADS sẽ thường xuyên, kịp thời tổ chức họp Ban Chỉ đạo để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý cụ thể các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn, nhất là trong công tác cưỡng chế. Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo THADS thành phố, Chi cục THADS thành phố Thủ Đức sẽ tích cực chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của thành phố trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý tài sản, vật chứng do Tòa án tuyên hủy, tịch thu sung công quỹ Nhà nước; trong việc cung cấp thông tin về nơi chấp hành hình phạt tù của người phải thi hành án là phạm nhân và đặc biệt là phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng./.
                                                                                                                                           Cẩm Tú

Các tin đã đưa ngày: