Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

15/01/2024

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên tổ chức  Hội nghị công chức, người lao động năm 2023
Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-CCTHADS ngày 05/12/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên. Ngày 15/01/2024 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên và Công đoàn Chi cục đã phối hợp tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
         Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức, người lao động. Đồng chí Trương Thành Thủy - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng và đồng chí Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

          Tại Hội nghị công chức và người lao động đã được nghe Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động công tác công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công khai công tác tài chính năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; Phát động phong trào thi đua năm 2024.


          Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của công chức, người lao động để đưa ra những quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lí, chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thực hiện tốt nề nếp, kỉ cương của đơn vị, cải tiến phương pháp lãnh đạo, phương pháp làm việc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2024.

          Tại Hội nghị công chức người lao động đã tập trung thảo luận sôi nổi các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; công tác tài chính, công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần...Các ý kiến cơ bản đều đưa ra các biện pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động công tác công đoàn trong năm 2024.

          Kết luận Hội nghị đồng chí Trương Thành Thủy - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng đề nghị toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, trách nhiệm trong công việc, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2024. Công đoàn cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng; kịp thời thăm hỏi, động viên khi có đoàn viên công đoàn và người thân trong gia đình ốm đau, hoạn nạn..v.v. Đồng chí mong rằng với sự đoàn kết nhất trí của toàn thể công chức, người lao động. Cơ quan, công đoàn Chi cục sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.

          Kết thúc Hội nghị, Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn đã ký giao ước thi đua năm 2024./.

Chi cục THADS huyện Hàm Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: