Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị CBCC năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017

24/01/2017

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị CBCC năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, ngày 19/01/2017 Chi cục THADS huyện Hàm Yên phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở Chi cục đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 và ký giao ước thi đua năm 2017.
 
Tại hội nghị, công chức và người lao động đã được nghe báo cáo tổng kết công tác  thi hành án dân sự, hành chính năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2016; báo cáo công khai tình hình sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị và Công đoàn năm 2016; đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua năm 2017 giữa Lãnh đạo Công đoàn với Lãnh đạo Chi cục
 


Quang cảnh Hội nghị
 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí những kết quả mà cơ quan và Công đoàn đã đạt được trong năm 2016, đồng thời thống nhất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành dân sự - hành chính và hoạt động của Công đoàn cơ quan năm 2017.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Chi cục trưởng đề nghị Lãnh đạo Chi cục và BCH Công đoàn trong năm 2017 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, đoàn viên và người lao động; thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến;, "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII). Từng công chức, đoàn viên Công đoàn ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017.

Ha Duy Hiển - Chi cục THADS huyện Hàm Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: