Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự Hàm Yên giao tài sản cho người mua tài sản trúng đấu giá.

25/09/2017

Chi cục Thi hành án dân sự Hàm Yên giao tài sản cho người mua tài sản trúng đấu giá.
Thi hành Quyết định thi hành án số 29 và 30/QĐ-CCTHADS ngày 16/10/2015 của Chi cục THADS huyện Hàm Yên;  qua quá trình tổ chức kê biên và bán đấu giá tài sản (giảm giá 11 lần), ngày 21/9/2017 Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-CCTHADS về việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá tài sản.  
         Ngày 21/9/2017, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã Thái Sơn tiến hành giao tài sản là quyền sử dụng đất và công trình vật kiến trúc trên đất, diện tích 8015.7 mtheo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BĐ 545186 do UBND huyện Hàm Yên cấp ngày 27/12/201; số vào sổ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 0003 cho người mua được tài bán đấu giá là ông Vũ Chiến Thắng, trú tại số 44 phố Chợ Hàng, Phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
          Sau một thời gian làm việc khẩn trương, ông Vũ Chiến Thắng (người mua được tài sản bán đấu giá) nhất trí nội dung làm việc và nhận tài sản của mình trước sự chứng kiến của các thành viên tham gia. Việc khẩn trương tổ chức giao tài sản cho người trúng đấu giá đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết án có điều kiện thi hành, cũng như bảo đảm quyền lợi của người mua được tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.
                                                                 
  Đỗ Minh Hạnh

Các tin đã đưa ngày: