Sign In

Phản hồi thông tin báo chí (Thời Báo Làng nghề Việt) của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang

26/10/2017

Phản hồi thông tin báo chí (Thời Báo Làng nghề Việt) của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang
      Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang nhận được Công văn số 582/CTHADS-VP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý thông tin báo chí, kèm theo giấy xác nhận của bà Tuấn Thị Hoài và bài báo với nội dung “Cưỡng chế đất tại Tuyên Quang” đăng trên báo Thời báo làng nghề Việt.
         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang, sau khi xem xét nội dung bài báo và kiểm tra hồ sơ thi hành án đối với người phải thi hành án là bà Tuấn Thị Hoài, địa chỉ: Thôn Sông Lô 2, xã An tường, thành phố Tuyên Quang; người được thi hành án là ông Nguyễn Quý Thu, địa chỉ: Thôn Hưng kiều 04, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang có ý kiến thông tin đến báo Thời báo làng nghề Việt như sau:
Nội dung phản hồi:

Căn cứ Bản án số 14/2016/DS-ST ngày 03/3/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang và xét đơn yêu cầu thi hành án của ông Nguyễn Quý Thu. Trú tại: Thôn Hưng kiều 04, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đã ban hành Quyết định thi hành án số 163/QĐ-CCTHADS ngày 24/10/2016 đối với bà Tuấn Thị Hoài phải trả cho ông Nguyễn Quý Thu thửa đất phía trước theo mặt đường Quốc lộ 2 đường Tuyên Quang đi Hà Nội rộng 04 mét, đất phía sau rộng 3,53 mét, một cạnh dài 24,47 mét và một cạnh dài 24,43 mét. Tính từ tường nhà anh Nguyễn Đình Cảnh, có các cạnh tiếp giáp như sau: 01 cạnh tiếp giáp với nhà và đất của bà Tuấn Thị Hoài từ điểm số 6 đến điểm số 5 dài 24,47 mét; 01 cạnh tiếp giáp với nhà anh Nguyễn Đình Cảnh (con trai bà Tuấn Thị Hoài) từ điểm số 3 đến điểm 4 dài 24,43 mét; 01 cạnh tiếp giáp với đất ao của Hợp tác xã An Tường từ điểm số 4 đến điểm số 5 rộng 3,53 mét; 01 cạnh tiếp giáp với đường quốc lộ 2 Tuyên Quang đi Hà Nội từ điểm số 3 đến điểm số 6 rộng 4 mét; tổng diện tích đất là 92m2 đất trồng cây lâu năm. Tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 112 thuộc thôn Sông Lô 2, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi ban hành quyết định thi hành án, Chấp hành viên đã giao Quyết định thi hành án số 163/QĐ- CCTHADS cho bà Tuấn Thị Hoài và đôn đốc, thuyết phục bà Hoài tự nguyện giao diện tích đất nêu trên cho ông Nguyễn Quý Thu, đồng thời giải thích rõ quyền, nghĩa vụ cho người phải thi hành án, người được thi hành án theo quy định của pháp luật cho các bên đương sự biết, tuy nhiên hết thời hạn tự nguyện nhưng bà Tuấn Thị Hoài không tự nguyện thi hành. Vì vậy, ngày 05/7/2017 Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đã thành lập tổ công tác gồm đại diện các cơ quan chuyên môn về đất đai; UBND xã An Tường, thành phố Tuyên Quang và đại diện thôn Sông Lô 2, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đến nhà bà Hoài để vận động bà Hoài tự nguyện chuyển giao quyền sử dụng đất và xác định hiện trạng thửa đất. Tại buổi làm việc bà Tuấn Thị Hoài có ý kiến là không nhất trí nội dung bản án nên không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ giao trả quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quý Thu, đồng thời đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang xác định phần móng ngang ngầm từ phần đất nhà bà Hoài đến giáp đất nhà ông Nguyễn Đình Cảnh (con trai bà Hoài), nhưng sau khi xác minh thực tế hiện trạng thửa đất, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, đại diện thôn Sông Lô 2, xã An Tường xác định không có phần móng ngang trên diện tích đất giao cho ông Thu nên tổ công tác không xem xét, giải quyết nội dung đề nghị nêu trên  của bà Tuấn Thị Hoài.

Căn cứ Điều 117 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) và quá trình giải quyết thi hành án. Ngày 17/8/2017 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đã tổ chức cưỡng chế buộc bà Tuấn Thị Hoài phải giao cho ông Nguyễn Quý Thu diện tích đất tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 112 thuộc thôn Sông Lô 2, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo quy định của pháp luật. Tham gia Hội đồng cưỡng chế gồm có: Đại diện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang; đại diện của các cơ quan chuyên môn gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; đại diện UBND xã An Tường, Thôn Sông Lô 2, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang và lực lượng Công an thành phố bảo vệ buổi cưỡng chế gồm 42 người. Tại buổi cưỡng chế Hội đồng cưỡng chế đã dùng máy xúc kiểm tra và xác định không có phần móng ngang ngầm từ phía đất nhà bà Tuấn Thị Hoài đến giáp phần đất nhà ông Nguyễn Đình Cảnh (Có Video kiểm tra hiện trạng thửa đất số 40, tờ bản đồ số 112), các thành phần tham gia cưỡng chế đều được giám sát, chứng kiến việc kiểm tra, đo đạc của cơ quan chuyên môn. Vì vậy, Hội đồng cưỡng chế đã lập biên bản giao đất cho ông Nguyễn Quý Thu theo Bản án số 14/2016/DS-ST ngày 03/3/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang.

Các tin đã đưa ngày: