Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

31/12/2021

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang
Thực hiện Thông  báo số 147-TB/TU ngày 10/10/2021 của Thành uỷ về việc phân công chi bộ, đảng bộ cơ sở vận động đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tri- xã hội cấp thành phố tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã làm việc với Đảng uỷ, Ủy ban nhân xã Lưỡng Vượng để tiến hành khảo sát, lựa chọn, thống nhất  xác định nội dung công việc trong việc tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở theo Đề án 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
           Với sự thống nhất cao, ngày 26/12/2021, cán bộ, công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang do đồng chí Đỗ Hồng Thuỷ - Phó Bí thư chi bộ, Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã phối hợp với Ban Mặt trận Tổ quốc, Chi hội phụ nữ xã cùng với bà con nhân dân thôn 10, xã Lưỡng Vượng tiến hành thu gom rác thải, tổng vệ sinh khu vực đường làng, ngõ xóm tại thôn 10, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư nhằm thực hiện các tiêu chí về đô thị văn minh. Tham gia buổi hoạt động với nhân dân còn có cán bộ, công chức Chi cục Thuế khu vực thành phố - Yên Sơn; Công ty TNHHMTV dịch vụ môi trường và quản lý đô thị; Thành đoàn Tuyên Quang. 
 
 
           
              Thông qua buổi hoạt động tại cơ sở đã nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; chia sẻ, đồng cảm và động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là hoạt động hướng về cơ sở có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của Đảng uỷ, chính quyền cơ sở với các cơ quan, đơn vị và khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
 
Ma Văn Thông - Chi cục THADS TP Tuyên Quang

Các tin đã đưa ngày: