Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự Na Hang nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

12/11/2021

TQĐT- Với đặc thù là huyện vùng cao, trình độ dân trí chưa cao, số lượng cán bộ ít, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, còn thiếu trang thiết bị, phương tiện làm việc nhưng những năm qua, Chi cục THADS luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy với công việc, đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Cục THADS giao.

Đồng chí Bàn Văn Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục THADS Na Hang cho biết: tuy biên chế ít, nhưng Chi cục luôn bám sát nội dung, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chuẩn mực đạo đức của ngành, bộ quy tắc xử sự, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, dù mỗi năm số hồ sơ việc phải thi hành án tăng, nhưng số việc khiếu nại vượt cấp trên địa bàn giảm. Đây là nỗ lực của cả tập thể cán bộ, công chức trong Chi cục.

Tại các cuộc họp chi bộ, chi bộ đã lựa chọn những nội dung, chuyên đề cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để học tập. Bằng tinh thần tự phê bình và phê bình, qua các buổi sinh hoạt, mọi cán bộ, đảng viên đã thẳng thắn trao đổi, góp ý cho nhau về những biểu hiện chưa chuẩn mực để cùng nhau tiến bộ. Chị Nguyễn Thị Hằng Nga, Thư ký thi hành án chia sẻ: với cách làm đó đã tạo ra không khí cởi mở, đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị. Quan trọng hơn, qua đó mỗi chấp hành viên, công chức, người lao động trong đơn vị đã chủ động thực hành “cần, kiệm, liêm, chính” và giám sát lẫn nhau trong quá trình thực thi công vụ nhằm đẩy lùi suy thoái về đạo đức, chính trị, lối sống.
 

Xử lý hồ sơ tại chi cục THADS Na Hang đảm bảo yếu tố xử lý triệt để, nhanh chóng đạt hiệu quả.

Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất để tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Lãnh đạo chi cục thường xuyên đôn đốc cán bộ THA có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Ngân hàng để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thi hành án. Cùng với đó, Chi cục chủ động ban hành các quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự cho từng cán bộ, chấp hành viên; chỉ đạo cán bộ, chấp hành viên xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, hằng tuần, báo cáo kết quả với thủ trưởng đơn vị để theo dõi nắm sát tình hình, kết quả thi hành án của từng cá nhân. Qua đó, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vụ việc khó khăn, vướng mắc từng bước nâng cao hiệu quả thi hành án ngay.

Để nâng cao trình độ cán bộ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Chi cục quan tâm thực hiện công tác cải cách tư pháp; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá trong công tác thi hành án dân sự. Từ năm 2018, Chi cục đã chủ động triển khai “phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự”. Đến nay, đơn vị đã cập nhật được 100% số hồ sơ thi hành án vào quản lý, giải quyết, báo cáo bằng phần mềm mới này. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác thi hành án dân sự. Đồng chí Bàn Văn Thịnh cho biết thêm: Xây dựng cán bộ thi hành án chuẩn mực ngoài những tác phong, lề lối làm việc còn phải nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là công nghệ thông tin, với địa phương còn khó khăn như Na Hang, việc sử dụng thành thạo phần mềm góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vụ việc, nhận sự chỉ đạo từ cấp trên kịp thời, nhanh chóng.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục THADS huyện Na Hang đã thi hành xong 190 việc đủ điều kiện thi hành, thu hồi số tiền trên 1,5 tỷ đồng cho nhà nước, đạt tỷ lệ: 84,07% về việc, 61,55% về tiền trên số việc và đều vượt chỉ tiêu của Cục THADS giao. Để có được kết quả đó, Chi cục THADS huyện Na Hang đã tích cực phân công cán bộ trực tiếp thực hiện có hiệu quả các vụ việc được giao, đặc biệt kê biên tài sản bán đấu giá cho người mua trúng đấu giá. Thực hiện biện pháp có tính răn đe, cưỡng chế những vụ việc có tính chất chống đối, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.   

Đồng chí Dương Minh Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS Na Hang chia sẻ: ở một số vụ việc chưa có sự đồng thuận giữa các cơ quan, lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo chấp hành viên rà soát lại trình tự thủ tục thi hành án. Nếu không đúng quy định của pháp luật thì yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá. Nếu việc kê biên, bán đấu giá đúng trình tự thủ tục thì phải tổ chức họp liên ngành để thống nhất phương án giải quyết. Trường hợp liên ngành không thống nhất thì báo cáo Ban Chỉ đạo THADS để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người mua được tài sản bán đấu giá.

Chi cục đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Từ đầu năm 2021 đến nay, Chi cục THADS huyện đã thực hiện giải quyết được 5 vụ bằng phương pháp tuyên truyền, vận động, điển hình như vụ việc tại các xã Thanh Tương, Thượng Nông, Năng Khả, Đà Vị… thu hồi cho nhà nước số tiền gần 600 triệu đồng. Chi cục trưởng Bàn Văn Thịnh chia sẻ: lúc đầu đương sự thường sẽ không chấp hành, nhưng nắm chắc công tác dân vận phải đi từ những cái nhỏ, tạo thiện cảm cho nhân dân thì mới thành công, nên các chấp hành viên được giao nhiệm vụ phối hợp với cán bộ xã đến nhà dân để vận động. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể đến nơi cư trú của người phải thi hành án và thân nhân của họ đôn đốc, giáo dục, thuyết phục việc tự nguyện thi hành án.

Thời gian tới, Chi cục THADS huyện Na Hang sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức phân loại án, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, những vụ việc có giá trị tiền, tài sản lớn và những vụ việc khó khăn, phức tạp kéo dài; giải quyết đúng quy định những vụ việc chưa có điều kiện thi hành để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.        

Bài, ảnh: Lê Duy


Theo Báo Tuyên Quang điện tử

Các tin đã đưa ngày: