Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên tích cực tham gia các hoạt động hướng về cơ sở

15/11/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên  tích cực tham gia các hoạt động hướng về cơ sở
Ngày 13/11/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên đã phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Bạch xa và nhân dân thôn Ngòi Nung, xã Bạch Xa tham gia lao động cùng nhân dân và đổ bê tông sân Nhà văn hóa thôn. 
Đây là những hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hàm Yên để thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 18/12/2020, Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên về thực hiện phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại cơ sở năm 2021 và Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban dân vận Tỉnh ủy về việc vận động Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.


Bên cạnh đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với hoạt động tham gia lao động tại cơ sở. Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh cho chính bản thân và cộng đồng./.

Trương Thành Thủy - Chi cục trưởng, Chi cục THADS huyện Hàm Yên

Các tin đã đưa ngày: