Sign In

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

18/12/2023

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ngày 16/12/2023, Chi bộ, cơ quan, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương tổ chức tham gia các hoạt động với nhân dân tại thôn Cây Châm, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ 
Tại buổi lao động này, đảng viên, công chức, người lao động của Cục đã phối hợp với với cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân thôn Cây Châm phát dọn, khơi thông kênh mương nội đồng để dẫn nước tưới tiêu cho vụ lúa sắp tới, số lượng khơi thông được khoảng 1.500m mương nội đồng, đồng thời vệ sinh 500m đường từ cổng làng của thôn đến cuối làng.  
 

Qua hoạt động này đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh với Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Lạc; hướng dẫn, động viên nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, giảm nghèo bền vững, tiếp tục xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan Thi hành án dân sự về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” của Chủ tịch Hồ Chi Minh. Đồng thời góp phần thiết thực trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với phương châm "hướng về cơ sở" theo Hướng dẫn số 02 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

Cùng ngày, thực hiện Chương trình “Áo ấm mùa đông” năm 2023, Công đoàn, cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tặng quà cho 02 hộ gia đình tại thôn Cây Châm, xã Hồng Lạc là gia đình chính sách thương binh bị nhiễm chất độc da cam, mỗi gia đình 01 chăm ấm mùa đông và một phần quà là tiền mặt.  

 
Nguyễn Hoàng Minh 

Các tin đã đưa ngày: