Sign In

Đại hội Chi hội Luật gia Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029

23/04/2024

Đại hội Chi hội Luật gia Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-HLG ngày 02 tháng 3 năm 2024 của Hội Luật gia thành phố về tổ chức Đại hội Hội Luật gia thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 19/4/2024, chi hội luật gia chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức Đại hội lần nhứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Hữu Cường - Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang cùng toàn thể các đồng chí Hội viên chi hội luật gia Chi cục THADS.

             Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Dương Hồng - Chủ tịch Hội luật gia CCTHADS thành phố trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí nhấn mạnh: Chi hội cần sinh hoạt nề nếp, tiếp tục phát triển, kết nạp hội viên có đủ điều kiện theo quy định; thường xuyên lồng ghép hoạt động của Hội với công tác chuyên môn sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao, phát huy vai trò của mình trong công tác tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành hành pháp luật của công chức, người lao động. Phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự...Tích cực tham gia các hoạt động cải cách hành chính, thường xuyên củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần cùng Chi cục THADS thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
      
 
          Đại hội cũng tiến hành bầu BCH Chi hội Luật gia Chi cục THADS thành phố nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 đồng chí. Đồng thời bầu đại biểu dự Đại hội Luật gia thành phố Tuyên Quang lần thứ III. (nhiệm kỳ 2024-2029).
Trần Thị Mai Lan

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: