Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2023

22/09/2023

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2023
Sáng ngày 22/9/2023, Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan”. Tham dự và chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục THADS; đồng chí Phan Thị Mai Thảo, Phó bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
 
Theo báo cáo đề dẫn do đồng chí Phạm Thị Linh Điệp - Chi uỷ viên trình bày tại buổi sinh hoạt, những năm qua, việc quán triệt, học tập, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan luôn được cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh chú trọng quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Việc học tập, quán triệt, phổ biến được đổi mới, linh hoạt, phù hợp với tình hình đơn vị dưới nhiều hình thức: Tổ chức cho đảng viên, quần chúng tham dự các hội nghị do Đảng uỷ Khối tổ chức; tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết; triển khai tại các kỳ sinh hoạt Chi bộ hằng tháng; tổ chức sinh hoạt chuyên đề như chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đến nay, 100% các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy, cấp trên, của Bộ, ngành đã được cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động của đơn vị.
 

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng chủ yếu mới dừng lại ở khâu triển khai, việc trao đổi, đặt ra các câu hỏi để thảo luận, việc tương tác, tham gia đóng góp ý kiến của đảng viên còn hạn chế. Do khối lượng nhiệm vụ, công việc chuyên môn của đơn vị tương đối lớn, yêu cầu cao cả về chất lượng và tiến độ, nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh, trong khi công tác Đảng chủ yếu là kiêm nhiệm, nên việc đầu tư thời gian cho công tác Đảng còn hạn chế; công tác kiểm tra việc học tập, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa thường xuyên...
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đ/c đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp cho báo cáo đề dẫn, đồng thời làm rõ thêm về những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, cũng như những giải pháp để nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan trong thời gian tới.
Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ nhấn mạnh đối với Chi bộ, cơ quan Cục Thi hành án dân sự, là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quản lý về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, trực tiếp thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm quyền quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan, giúp cho đảng viên và quần chúng nắm vững và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó mỗi đảng viên và quần chúng không ngừng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và nâng cao nhận thức việc học tập, cũng như kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị đưa ra các giải pháp để thực hiện; đây là là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, qua đó gắn trách nhiệm với việc thực hiện nhiệm vụ của mình ...
 
Nguyễn Thị Thu Hằng
Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: