Sign In

Chi bộ Cục THADS tham dự Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

12/03/2024

Chi bộ Cục THADS tham dự Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 449-KH/TU ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Văn bản số 1414-CV/ĐUK ngày 07/3/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chiều 11/3/2024, đảng viên và quần chúng Chi bộ Cục THADS đã tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; triển khai chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 do Tỉnh uỷ Tuyên Quang tổ chức. Đ/c Phan Thị Mai Thảo - Phó bí thư Chi bộ chủ trì điểm cầu của đơn vị (đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ dự Hội nghị trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh)
Tại hội nghị đảng viên, công chức, người lao động được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa.
Nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 3 phần: (1) Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; (2) Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội hập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; (3) Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.
 

 
Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sâu rộng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã làm rõ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, về quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực; quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa; những điểm nhấn nổi bật, luận điểm tổng kết trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm khẳng định vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng, những thành tựu vẻ vang của đất nước đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; chiến lược xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng, mối quan hệ giữa Dân với Nước.


Tiếp đến tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc” đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó xác định xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện: Kế thừa và phát huy những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục xây dựng con người Tuyên Quang “Yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo” trọng tâm là phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ.
Kết thúc hội nghị đ/c Phan Thị Mai Thảo, Phó bí thư Chi bộ đề nghị ngay sau hội nghị kết thúc đảng viên, công chức, người lao động phát huy trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành, địa phương giao.
 
Nguyễn Hoàng Minh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: