Sign In

Chi bộ Chi cục THADS huyện Yên Sơn sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công”

20/12/2023

Chi bộ Chi cục THADS huyện Yên Sơn sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công”
Nhận thức sâu sắc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả đảng viên, công chức, người lao động, thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ năm 2023, chiều ngày 18/12/2023, Chi bộ Chi cục THADS huyện Yên Sơn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công”. Buổi sinh hoạt được thực hiện dưới sự chủ trì của đồng chí Ứng Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng, cùng tham dự có các đồng chí trong Chi ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
          Hiện nay công tác quản lý tài chính, ngân sách tại Chi cục THADS huyện Yên Sơn được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước hạn hẹp, khó khăn, nguồn chi khác còn phải bù vào chi trả lương cho hợp đồng lao động nên việc chi các khoản nghiệp vụ chuyên môn còn chưa đáp ứng đủ. Trên cơ sở phân tích những hạn chế và nguyên nhân, các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, đề ra một số giải pháp mang tính thiết thực, hiệu quả như: tiết kiệm điện; tiết kiệm nước; tiết kiệm văn phòng phẩm; chi phí thông tin liên lạc; tiết kiệm xăng dầu...
 

          Phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Ứng Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng nhấn mạnh đây là chủ đề thiết thực nhằm quán triệt, triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, trong toàn thể đảng viên, công chức, người lao động của Chi cục về ý thức tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; ngoài ra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để góp phần có thu nhập tăng thêm cho công chức, người lao động trong đơn vị./.
 
Nguyễn Thị Hoa - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn.

Các tin đã đưa ngày: