Sign In

Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

22/01/2021

Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020
Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mỗi năm một lần vào cuối năm để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến về quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.
Ngày 19/01/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa phối hợp với Công đoàn cơ sở của Chi cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Tại hội nghị đồng chí Chi cục trưởng thông qua báo cáo kết quả Thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và báo cáo công khai tài chính năm 2020, trong đó tập trung nhấn mạnh các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021 như: Đổi mới công tác lãnh đạo, nâng cao năng lực thực hiện các chỉ tiêu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, công tác phối hợp, công tác thi đua khen thưởng và công tác xây dựng ngành.
Trong phần thảo luận đồng chí Chi cục trưởng và đồng chí Chủ tịch công đoàn đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên, cán bộ, công chức đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, bàn các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức trong đơn vị.
Hội nghị cũng đã nghe Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm vừa qua và chương trình công tác trong năm kế tiếp. Hội nghị tiến hành bầu kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân gồm có 03 đồng chí.
Kết thúc Hội nghị đã thông qua Nghị quyết thực hiện trong năm 2021 và được 100% đoàn viên, cán bộ, công chức trong đơn vị biểu quyết nhất trí.
 
Trần Quang Quân – Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: