Sign In

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi làm việc với Cục THADS tỉnh Tuyên Quang

04/04/2024

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi làm việc với Cục THADS tỉnh Tuyên Quang
Ngày 03/4/2024, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng Cục trưởng đã có buổi làm việc về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC 05 tháng đầu năm và kết quả thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS tại tỉnh Tuyên Quang. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 3 – Tổng cục THADS, tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục và Lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc.
Tại buổi làm việc, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo kết quả công tác 05 tháng đầu năm và việc tổ chức thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, cụ thể: Kết quả công tác 05 tháng đầu năm, về việc đạt tỉ lệ 66,64% (giảm 1,97% so với cùng kỳ năm 2023); về tiền đạt tỉ lệ 22,62% (giảm 4,92% so với cùng kỳ năm 2023); đồng thời, đánh giá những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo. Về việc tổ chức thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời ban hành văn bản triển khai đến các Chi cục THADS trên địa bàn, Kế hoạch kiểm tra số 08/KH-CTHADS ngày 23/01/2024; thực hiện tự kiểm tra và đã báo cáo kết quả về Tổng cục THADS.
 
      

     

 

Sau khi nghe Cục THADS tỉnh Tuyên Quang, một số Chi cục THADS trên địa bàn báo cáo; các ý kiến phát biểu, trao đổi tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã phát biểu chỉ đạo:

 1. Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng chia sẻ với những khó khăn của cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt Tuyên Quang là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế còn thấp. Phó Tổng cục trưởng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng và biểu dương kết quả công tác 05 tháng đầu năm của tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, kết quả về việc đạt 66,64% xếp thứ 05 toàn quốc. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã bám sát các chủ trương, quy định của Đảng, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục để kịp thời xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác năm, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ đến các Chi cục THADS, Chấp hành viên; kịp thời phát động phong trào thi đua chuyên đề “Giảm án có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong” trong các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện rất tốt, trong 05 tháng đầu năm không có phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ nghiêm túc, hiệu quả và báo cáo theo đúng tiến độ yêu cầu. Bên cạnh kết quả đạt được, Cục THADS Tuyên Quang cũng còn một số hạn chế như: công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đôi lúc chưa thực sự trọng tâm, trọng điểm; việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân còn chưa sát sao, bài bản; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực chưa được quan tâm, dành nhiều thời gian.
2. Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác THADS, THAHC, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp giao tại Công văn số 693-CV/BCSĐ, trong thời gian tới, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang cần phát huy những ưu điểm, đồng thời, có giải pháp khắc phục triệt để các hạn chế nêu trên và thực hiện một số nhiệm vụ sau:      


2.1. Về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ:

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác THADS, THAHC: Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022 – 2026; Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023 – 2026.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC, bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ, Ngành, chính quyền địa phương đề ra, trong đó lưu ý Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-BTP ngày 25/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 1229/QĐ-TCTHADS ngày 28/12/2023, Quyết định số 10/QĐ-TCTHADS ngày 02/01/2024 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2024; Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 của Tổng cục THADS thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024.

- Rà soát các nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác năm đảm bảo triển khai, thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ.
- Tập trung chỉ đạo thi hành các vụ việc có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong, án thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế, án tín dụng ngân hàng; vụ việc có tài sản đã được thẩm định giá, bán đấu giá. Cục THADS chủ động rà soát vật chứng còn tồn động để có giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định.

- Tích cực phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án, cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm sát, giám sát ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thi hành án để kịp thời phát hiện, khắc phục thiếu sót, vi phạm; giải quyết các vụ án tranh chấp liên quan đến tài sản thi hành án;

Nâng cao hiệu quả, vai trò thường trực của Ban chỉ đạo THADS các cấp để giải quyết các vụ việc phức tạp, chỉ đạo phối hợp với các cơ quan hữu quan xác minh, cung cấp thông tin điều kiện thi hành án.

- Chủ động báo cáo và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, trong đó, chú trọng việc tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thi hành kịp thời, nghiêm túc các bản án hành chính.

3.2. Về thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024; chỉ đạo của Tổng cục THADS tại các Công văn số 260/TCTHADS-GQKNTC ngày 18/01/2024 và Công văn số 771/TCTHADS-GQKNTC ngày 29/02/2024 trong việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng; tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề đối với các lĩnh vực, đơn vị có nguy cơ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực; thẩm tra kết quả tự kiểm tra của các Chi cục THADS trên địa bàn.

- Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra trên địa bàn tỉnh của Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, kết luận kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân, kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tư pháp, kết luận kiểm tra của Tổng cục THADS, Cục THADS.

- Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân để xảy ra vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm do cố ý, có mục đích vụ lợi, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực theo các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm sát.
 
Theo: CTTĐT TCTHADS

Các tin đã đưa ngày: