Sign In

Cục THADS tỉnh triển khai quyết định điều động công chức

12/01/2024

Cục THADS tỉnh triển khai quyết định điều động công chức
Sáng ngày 12/01/2024 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã triển khai các quyết định của Cục trưởng Cục THADS về điều động công chức tại các Chi cục THADS cấp huyện đến nhận công tác tại Cục.  
Tại cuộc họp, đồng chí Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 27/QĐ-CTHADS ngày 09/01/2024 điều động đồng chí Ngô Thị Lan - Thư ký thi hành án Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang đến nhận công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ; Quyết định số 29/QĐ-CTHADS ngày 09/01/2024 điều động đồng chí Nguyễn Thu Trang - Chuyên viên Chi cục THADS huyện Sơn Dương đến nhận công tác tại Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng yêu cầu các đồng chí được điều động về các Phòng chuyên môn của Cục cần nỗ lực phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất, năng lực công tác, đoàn kết với tập thể, chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học hỏi các đồng chí công chức đi trước để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí Lãnh đạo, công chức, người lao động các phòng chuyên môn thuộc Cục phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí công chức mới được điều động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Thay mặt cho các công chức mới được điều động về Cục, đồng chí Ngô Thị Lan đã phát biểu cám ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Cục và hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đề cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Văn Phòng Cục thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: