Sign In

Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành

24/07/2019

9 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo Cục THADS (THADS) tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, sâu sát, kịp thời các mặt công tác. Các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm của ngành được triển khai thực hiện theo tiến độ và đạt được kết quả tích cực.

Trong 9 tháng đầu năm Cục THADS đã chủ động tham mưu cho BCĐ THADS tỉnh tổ chức 4 cuộc họp Ban chỉ đạo THADS tỉnh và ban hành 3 văn bản chỉ đạo của BCĐ THADS tỉnh đối với các vụ việc khó khăn phức tạp, có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn; chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan trao đổi thông tin để tháo gỡ kịp thời có hiệu quả một số vụ việc khó khăn, phức tạp; Các Chi cục THADS cấp huyện tham mưu Ban Chỉ đạo cùng cấp họp định kỳ, đột xuất trong việc chỉ đạo giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm giải quyết một số vụ THA khó khăn trên địa bàn

Sau khi có Chương trình công tác trọng tâm của Ngành, Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác của Tổng Cục, Chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Cục THADS đã bám sát các nội dung để chỉ đạo triển khai toàn diện công tác năm 2019, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đối với các đơn vị và Chấp hành viên; quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS các huyện, thành phố xây dựng và phê duyệt Kế hoạch công tác năm theo quy trình. 

Cục đã xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, THAHC năm 2019, tập trung kiểm tra toàn diện có trọng tâm, trọng điểm đối với một số Chi cục có số lượng việc lớn, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp; yêu cầu 100% các chi cục thực hiện việc tự kiểm tra thường xuyên. 

Cục THADS đã tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm sâu sát, quyết liệt; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Thực hiện có hiệu quả việc phân công Lãnh đạo phụ trách địa bàn, làm việc với huyện ủy, ủy ban các huyện, trực tiếp chỉ đạo các vụ việc có khó khăn, vướng mắc. Lãnh đạo Cục đã trực tiếp làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương và Chi cục để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 6/9 đơn vị cấp huyện có nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp.

Cũng trong 9 tháng năm 2019, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã ban hành 5.530 quyết định thi hành án đảm bảo đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật. Cục THADS tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị và Chấp hành viên rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án đảm bảo chính xác, đúng pháp luật. Kết quả kiểm tra cho thấy việc rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án của các cơ quan  trên địa bàn tỉnh đạt yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Phó Cục trưởng Phụ trách Cục THADS tỉnh chủ trì hội nghị giao ban công tác THADS tháng 7.2019

Nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại thiếu sót, Cục THADS cũng tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra để kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý tình trạng vi phạm pháp luật. 9 tháng năm 2019, Cục  tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra hồ sơ của Chấp hành viên tại Cục và tại các Chi cục. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản các vụ việc khiếu nại  tố cáo đều được giải quyết dứt điểm và không có vụ việc khiếu nại tố cáo về  phức tạp, điển hình cần phải theo dõi. 
 
Nhờ quyết liệt trong công tác THADS 9 tháng đầu năm 2019 kết quả THADS ở Vĩnh Phúc có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2018; Toàn tỉnh đã thi hành xong/số có điều kiện đạt 81,3% về việc và 28% về tiền (vượt 7.8% về việc và thiếu 5.5% về tiền theo chỉ tiêu được giao năm 2019). Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác THADS tỉnh Vĩnh Phúc còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như một số đơn vị Chi cục không có kho vật chứng; Việc xác minh, kê biên, định giá, đấu giá tài sản thế chấp trong các vụ việc tín dụng gặp nhiều khó khăn; còn có tâm lý “e ngại” của người dân khi mua tài sản của người phải thi hành án bị kê biên, bán đấu giá; Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn chưa cao…
 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, Cục THADS Vĩnh Phúc xác định, sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tiếp tục sâu sát, quyết liệt, bám từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điềm những vụ việc thi hành án có giá trị lớn, phức tạp, bảo đảm kết thúc năm công tác hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao. Thủ trưởng các cơ quan THADS từ Cục đến Chi cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; kiểm soát chặt chẽ, khoa học, công việc của công chức, người lao động tại đơn vị mình quản lý.

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm soát, nắm bắt tiến độ giải quyết án của Chấp hành viên, đặc biệt là những vụ án có giá trị lớn, những vụ án có tính chất phức tạp, khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành. Chú trọng công tác xác minh điều kiện thi hành án và phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, bảo đảm chính xác, kịp thời.

 Đồng thời, thực hiện nghiêm Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2019; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Hà Anh


Theo Báo Pháp luật

Các tin đã đưa ngày: