Sign In

Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ phong trào thi đua cao điểm giải quyết án

24/07/2019

Với tinh thần “Càng khó khăn càng phải thi đua”, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Vĩnh Phúc đã phát động thi đua theo chuyên đề tập trung tăng cường giải quyết án kinh doanh thương mại trong vòng 2 năm. Bằng nhiều giải pháp, phong trào thi đua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đóng góp vào thành tích chung của cả hệ thống.

Phát huy vai trò các cấp, ngành

Với chủ đề “...Quyết tâm, phấn đấu thi hành giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao từ năm 2017-2019”, ngày 10/5/2017 Cục THADS đã phát động phong trào thi đua cao điểm giải quyết án tại các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc trong 2 năm (2017-2019).

Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm do Cục THADS phát động, các phòng chuyên môn, các Chi cục THADS cấp huyện và các xã, phường, thị trấn; các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan đã tham gia tích cực vào công tác THADS. 100% các phòng, các Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, xác định cụ thể thời gian, nội dung công việc, mục tiêu đạt được. Các xã, phường, thị trấn; các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đã có những hoạt động thiết thực cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Đ/c Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì một hội nghị về THADS

Ban chỉ đạo THADS 2 cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên được củng cố kiện toàn, định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm họp cho ý kiến vào các vụ việc khó khăn, phức tạp. Trên cơ sở hồ sơ vụ việc và những đề xuất, kiến nghị của cơ quan THADS, Ban chỉ đạo THADS cùng cấp, các ngành đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chỉ đạo các cơ quan cơ quan liên quan, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thi hành.
 
Riêng 9 tháng năm 2019, Ban chỉ đạo THADS 2 cấp đã ban hành gần 20 văn bản chỉ đạo đối với các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm 9/9  Ban chỉ đạo THADS cấp huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện tháng cao điểm giải quyết án. Một số huyện đã xây dựng được mô hình giải quyết án cao điểm như Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Dương...

Xác định vai trò quan trọng của công tác phối hợp trong công tác THADS,  trong những năm qua, THADS 2 cấp trên địa bàn tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành; Phối hợp với cơ quan công an trong công tác bảo vệ cưỡng chế; Phối hợp chặt chẽ với các trại giam, trại tạm giam của Tổng Cục VIII Bộ Công an trong việc thu, trả tiền, tài sản cho phạm nhân là người phải thi hành án trong phạm vi cả nước; Việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với cơ quan THADS cũng được đảm bảo; Các cơ quan THADS đã tăng cường phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã trong việc đôn đốc, xác minh, thi hành áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án; trong công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục đương sự trong việc chấp hành thực hiện nghĩa vụ của mình.

Tiếp tục xây dựng các mô hình điểm

Bằng nhiều giải pháp, sau 2 năm thực hiện phong trào thi đua đã có những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Từ năm 2017 đến nay, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã ban hành gần 20.000 quyết định thi hành án đảm bảo đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật. Kết quả kiểm tra trong các năm  cho thấy việc rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đạt yêu cầu đặt ra.

Đặc biệt, trong 2 năm Cục THADS và các Chi cục THADS đã tổ chức thi hành nhiều vụ tín dụng ngân hàng có giá trị phải thi hành lớn, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục trong tổ chức cưỡng chế, kê biên, thi hành dứt điểm như vụ Công ty Quý Nga, Công ty Vaxuco, Công ty Thanh Vân, Công ty khoáng sản, Công ty cường Đạt, Công ty Việt Nga... đảm bảo quyền lợi của các bên đương sự, giải quyết được phần lớn giá trị thi hành xong về tiền góp phần đưa tỷ lệ thi hành xong về tiền của toàn ngành đạt tỷ lệ được giao.

 Đặc biệt, kết quả THADS có những chuyển biến căn bản. Năm 2017, đã thi hành xong 6.851 việc, hơn 206 tỷ đồng đạt tỷ lệ 88,7% về việc (so với chỉ tiêu được giao, vượt 16,7%); đạt tỷ lệ 47,4% về tiền (so với chỉ tiêu giao, vượt 17,4%). Năm 2018 đã thi hành xong 7.215/8.195 việc, hơn 160 tỷ (đạt 88% về việc và 35% về tiền, vượt 16% về việc, 2,5% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục giao). 9 tháng năm 2019, đã thi hành xong 5.039 việc, gần 98 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 81,3%về việc (so với chỉ tiêu được giao năm 2019 vượt 7,8%) ; đạt tỷ lệ 28% về tiền (chỉ tiêu được giao năm 2019 là 33,5%), so với năm 2018, tăng hơn 7 tỷ đồng (8,3%) và tăng 1% về tỷ lệ.

Một vụ cưỡng chế THADS
 
Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần, chủ động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tham gia vào công tác THADS trong thời gian tới, Cục THADS xác định sẽ phát động phong trào thi đua cao điểm 2 năm (2019-2021) trong các cơ quan THADS, gắn với các phong trào thi đua yêu nước; phong trào ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các Ngày lễ lớn; thực hiện nghiêm túc Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức Ngành Tư pháp, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án do Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS giao, đảm bảo kết quả THADS thực chất, bền vững; xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến, kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng và nhân rộng tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và ngành THADS tỉnh.

Hà Anh


Theo Báo Pháp luật

Các tin đã đưa ngày: