Sign In

Hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Lục Yên

19/09/2019

Hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Lục Yên
       Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo THADS huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã được tiếp tục  kiện toàn theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND huyện Lục Yên, việc kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo đã phát huy vai trò tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn, góp phần quan trong vào kết của thực hiện nhiệm vụ của Chi cục THADS huyện.
      Trong năm 2019  Ban Chỉ đạo THADS huyện đã tham mưu cho Chính quyền địa phương ban hành công văn, chỉ thị về tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế các vụ việc có khó khăn, vướng mắc do Cơ quan THADS đề nghị, Ban Chỉ đạo THADS huyện đã tổ chức các cuộc họp để bàn bạc thống nhất, tập trung chỉ đạo giải quyết theo quy định.
 

Họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Lục Yên
          Hiệu quả rõ nét của Ban Chỉ đạo THADS huyện Lục Yên là công tác chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác THADS trên địa bàn và trực tiếp chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự xã hội ở địa phương theo đề nghị của Chi cục THADS huyện. Với các vụ việc án lớn, khó khăn, phức tạp đều được Ban Chỉ đạo THADS huyện quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả và đúng quy định, do đó nhiều vụ việc đã được tổ chức thi hành hiệu quả, đúng quy định pháp luật
       Tiêu biểu như vụ việc giao đất đối với ông Nguyễn Văn Ninh, bà Nguyễn Thị Sánh – địa chỉ: tổ 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phải tháo dỡ nhà xưởng để trả lại diện tích đất 250m2 tại thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho bà Nguyễn Thị Quế - địa chỉ: tổ 10 đường 5/1, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Đây là vụ việc rất phức tạp và có sự chống đối quyết liệt của người phải thi hành án. Sau khi Chi cục THADS huyện báo cáo vụ việc Ban Chỉ đạo THADS huyện đã  tổ chức cuộc họp chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiến hành giải thích, giáo dục để đương sự tự nguyện thi hành án. Sau khi việc thuyết phục không thành công Ban chỉ đạo tiếp tục tổ chức cuộc họp để xem xét và chỉ đạo kiên quyết việc tổ chức cưỡng chế theo quy định pháp Luật, đồng thời giao cho các cơ quan bằng nhiều biện pháp tiếp tục tiếp cận người phải thi hành án để vận động. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo cùng sự vào cuộc của các cơ quan trước thời điểm tổ chức cưỡng chế người phải thi hành án đã tự nguyện thi hành.
       Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS huyện cùng với sự phối hợp của các cấp, ngành tại địa phương và sự nỗ lực của đội ngũ công chức Chi cục THADS huyện Lục Yên ngay từ đầu năm 2019 đến nay đã thi hành xong 717/ 789 việc có điều kiện thi hành, đạt  91% về việc; thi hành xong 2.485.424.000đ/ 5.778.499.000đ trên số tiền có điều kiện thi hành, đạt 43% về tiền.
          Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS trên địa bàn huyện trong thời gian tiếp theo, Ban chỉ đạo THADS huyện Lục Yên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung quy chế hoạt động đảm bảo hiệu quả thiết thực. Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trong huyện phối hợp thật tốt với Chi cục THADS để đẩy mạnh công tác THADS tại địa phương.
                                                                                                                     Người Viết:
                                                                         Hà Chung Kiên ( Chấp hành viên, Chi cục THADS huyện Lục Yên)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: