Sign In

Chi bộ Cục THADS học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh

18/07/2019

Chi bộ Cục THADS học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh
         Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Chi Bộ có 25 đảng viên trên tổng số 29 cán bộ, công chức và người lao động; gồm 4 tổ Đảng tương ứng với 4 phòng chuyên môn, có 06 tổ chức đoàn thể. Thực hiện chức năng nhiệm vụ và đề ra các chủ trương lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, xây dựng Chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong sạch – vững mạnh.
         Thực hiện lời dạy của Bác, thời gian qua, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh; tích cực đổi mới, sáng tạo trong học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chủ trương của Đảng, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, những quy định mới đồng thời chú trọng  bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng;   
          Triển khai kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 05/5/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan về “Xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã nghiêm túc triển khai và xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó,  Chi bộ, đơn vị đã phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Bác và các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng, phát hiện, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Tư pháp tới toàn thể cán bộ đảng viên thuộc Cục và các đơn vị Chi cục cấp huyện. Kết quả đã có nhiều các mô hình được cấp có thẩm quyền công nhận và khen thưởng như mô hình “Nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” của tập thể Chi bộ được Ban thường vụ Đảng ủy Khối  các cơ quan tỉnh ghi nhận và khen thưởng là một trong 13 tập thể có mô hình điển hình tiên tiến trong khối. Hay mô hình “Chi cục THADS huyện Mù Cang Chải với việc tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc, cùng dân làm vụ mùa” và mô hình “Đoàn thanh niên Chi cục THADS huyện Văn Chấn giúp dân làm đường liên thôn, đào hố chứa rác, tặng áo ấm mùa đông cho các em học sinh trường bán trú”. Đã được Hội đồng Thi đua khen thưởng  của Bộ Tư pháp  công nhận là gương điển hình tiên tiến và tặng Bằng khen.
         Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, trong nhiều năm qua, Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái luôn được các Cấp ủy đảng cấp trên ghi nhận, hàng năm Chi bộ luôn đạt “trong sạch, vững mạnh” và “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; tập thể cơ quan, đơn vị và cá nhân đạt nhiều thành tích danh hiệu cao như: Cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của Ngành Tư pháp, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.
         Phát huy thành tích  đã đạt được, trong thời gian tới Chi bộ tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả việc học tập và làm theo Bác; gắn công tác chuyên môn, nghiệp vụ, với chức năng, nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn, cá nhân cán bộ, đảng viên. Đặc biệt chú trọng đến việc khen thưởng đột xuất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Ngành giao.
        Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2019) và  kỷ niệm 73 ngày thành lập ngành,  sáng 25/6, tại Khu di tích K9 - Đá Chông - Ba Vì (Hà Nội), Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã được đại diện cùng các Chi, Đảng bộ tiêu biểu thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự Lễ báo công dâng Bác và được Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh tôn vinh các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
 
 
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05.
 
         Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Chi bộ đồng chí Bí thư Chi bộ hứa sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng; chủ động, sáng tạo trong công việc; phấn đấu có thêm nhiều mô hình tốt, gương điển hình tiên tiến hay sáng tạo để nhân rộng và tuyên dương./.
 
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: