Sign In

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

27/07/2023

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định  của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Thực hiện Chương trình số 50-CTr/BCĐ ngày 06/3/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp về chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023, Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 95-KH/BCĐ tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Với mục tiêu nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về thi hành án dân sự trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân.
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang. Người dự thi truy cập vào Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang (địa chỉ truy cập: http://thads.moj.gov.vn/bacgiang) => vào mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”=> làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi.
Đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân đang công tác, lao động, học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 49.000.000 đồng; bao gồm 15 giải cá nhân: 01 giải nhất, trị giá 4.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 09 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng. 11 giải tập thể: 01 giải nhất, trị giá 5.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn một số tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc tổ chức Cuộc thi, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
Nội dung thi tập trung vào Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014, năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quy định pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án dân sự của Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Đất đai năm 2013; Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020; Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án….
Cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11) và tổng kết 15 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008./.
Nguyễn Thị Hiên- Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: